My Liantis

Welzijn op het werk 13 mei 2020

Bijkomende vrijwillige overuren in de zorgsector

Als gevolg van de coronacrisis, mogen medewerkers in de zorgsector in het tweede kwartaal van dit jaar 120 extra vrijwillige overuren presteren. De 120 overuren komen boven op de al bestaande 100 vrijwillige overuren en zijn voor de werkgever financieel zeer interessant. Voor de bijkomende vrijwillige overuren is immers geen overloontoeslag verschuldigd. Bovendien zijn ze vrij van (para-)fiscale lasten. Voor de werknemer is wat hij netto in handen krijgt dan ook gelijk aan het brutoloon.

Mits onderling akkoord

Aan het presteren van de bijkomende vrijwillige overuren, hangen wel enkele voorwaarden vast. Zo kan het alleen met een akkoord van de betrokken medewerker. Hij moet een schriftelijke verklaring ondertekenen die zijn bereidwilligheid bevestigt. Ook mag er niet meer dan 11 uur per dag en 50 uur per week worden gepresteerd. 

Wat bij sectorale flexibiliteit?

Veel zorgorganisaties wijken af van de normale arbeidsduur van 38 à 40 uur per week via de sectorale flexibiliteit. Die laat toe om meer uren per dag en per week te presteren, met een maximum van 11 uur per dag en 50 uur per week én op voorwaarde dat de totale werktijd over een periode van 13 weken overeenkomt met een gemiddelde van 38 uur per week. 

De extra uren moeten met andere woorden op tijd kunnen worden gerecupereerd, zelfs binnen de 4 weken als er toch eens meer dan 50 uur per week zou worden gepresteerd. Het uurrooster moet ook altijd een week op voorhand bekendgemaakt worden aan de medewerker.

Komt er uitzonderlijk toch nog extra werktijd boven op de uren die in het aangekondigde uurrooster staan? Dan zijn dat overuren, voor zover er meer dan 9 uur per dag of meer dan 38 of 40 uur per week wordt gepresteerd. In dat geval kan ook een beroep worden gedaan op het systeem van vrijwillige overuren. Het kan opnieuw enkel als:

 • de werknemer een document heeft ondertekend dat hij bereid is om vrijwillige overuren te presteren 
 • én er hiermee ook niet meer dan 11 uur per dag en 50 uur per week wordt gepresteerd.

Wat als een werknemer niet bereid is?

Is een werknemer niet bereid om bijkomende vrijwillige overuren te presteren en weigert hij dus een schriftelijke verklaring te ondertekenen? Dan kan je als werkgever je werknemer toch opleggen om tijdens de coronacrisis overuren wegens ‘voorgekomen of dreigend ongeval’ te presteren. 

Wat als de werkdruk zo hoog is dat er meer dan 11 uur per dag of 50 uur per week moet worden gewerkt?

Wordt de daggrens van 11 uur of de weekgrens van 50 uur overschreden, dan is er eveneens sprake van overuren wegens ‘voorgekomen of dreigend ongeval’. 

Dat onderscheid in overuren heeft vooral een invloed op het kostenplaatje voor de organisatie.

De kostprijs van overuren

Het kostenplaatje voor de organisatie is fundamenteel anders naargelang het soort overuren.

Vrijwillige overuren als gevolg van de coronacrisis Overuren wegens voorgekomen of dreigend ongeval
Max. 120 uur in periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020

Onbeperkt

Max. 11 uur per dag en 50 uur per week Geen maximumgrenzen
Uit te betalen aan 100%, geen overloontoeslag Uit te betalen aan 150% of 200% op zon- en feestdagen
Geen inhaalrust Geen inhaalrust
Vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing Je betaalt wel RSZ-bijdragen en ook de werknemer betaalt RSZ en bedrijfsvoorheffing, weliswaar met een fikse korting.

 

Een voorbeeld

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Bekendgemaakt uurrooster 10u 10u 10u 10u 0u 0u 0u
Gepresteerde uren 10u 10u 10u 10u 10u 10u 10u

 

Verloning:

 • De 10 uren op maandag t.e.m. donderdag zijn gewoon gepresteerd in het uurrooster, waarvan een deel flexuren zijn.
  • Vb. 7,6 uur prestaties en 2,4 uur gepresteerde flexuren.
 • Op vrijdag kunnen dit 10 vrijwillige overuren zijn, mits de werknemer een document ondertekend heeft: de 50-uurgrens is nog niet overschreden.
  • Dus uit te betalen aan het gewone loon (100%), vrij van RSZ-bijdragen en belastingen (bruto = netto)
 • Op zaterdag en zondag zijn het overuren wegens voorgekomen of dreigend ongeval, want boven de grens van 50 uur per week: 
  • De 10 uren op zaterdag worden uitbetaald aan 150% met RSZ en bedrijfsvoorheffing. 
  • De 10 uren op zondag worden uitbetaald aan 200% met RSZ en bedrijfsvoorheffing.