Evenementensector ontvangt RSZ-premie om ontslagen te vermijden

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op heel wat ondernemingen. Onder andere de evenementensector en enkel aanverwante sectoren werden zwaar getroffen. Op 18 januari 2022 keurde de overheid een nieuw wetsontwerp over de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen goed. Werkgevers in de evenementensector en enkele aanverwante sectoren krijgen zo een RSZ-premie. De premie moet ontslagen in het eerste en tweede kwartaal van 2022 voorkomen. Ontdek in dit nieuwsbericht hoe je de premie kan aanvragen.

3 minuten leestijd Steunmaatregelen 22 februari 2022

Voor wie?

Onder de evenementen- en aanverwante sectoren verstaan we:

 • Werkgevers uit de evenementensector die behoren tot de privésector én die
  • onder het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf vallen;
  • als hoofdactiviteit in de evenementensectoren
   • uitvoerende kunsten beoefenen;
   • uitvoerende kunstevenementen organiseren (en ook hiervoor promotie maken);
   • podia ontwerpen en bouwen;
   • zich specialiseren in beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
   • activiteiten voor uitvoerende kunsten ondersteunen;
   • scheppende kunsten beoefenen;
   • activiteiten voor scheppende kunsten ondersteunen;
   • schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst uitbaten;
   • geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden uitbaten;
   • culturele centra en multifunctionele zalen uit naam van culturele activiteiten beheren en uitbaten;
   • congressen en beurzen organiseren;
   • sportevenementen organiseren. (Wat de organisatie van sportevenementen betreft, wordt de maatregel beperkt tot NACE-code 93199 die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit bestaat uit de organisatie van sportevenementen.)
 • Discotheken en dancings
 • Binnenspeeltuinen
 • Subtropische zwembaden, trampolinezalen, snooker-, biljart-, bowling- en dartzalen, escape rooms en inrichtingen voor paintball- en lasergames.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om als getroffen onderneming in aanmerking te komen voor deze premie, mag je in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 geen beroep doen op:

  • de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders;
  • de uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel;
  • de inkoop van eigen aandelen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De RSZ berekent een premie gelijk aan de verschuldigde werkgeversbijdragen in kwartaal twee, drie en vier van 2021. Ze kiezen het meest gunstige bedrag van de drie kwartalen en rekenen deze aan op de bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2022 die je dient te betalen.

De premie wordt gebruikt om de tewerkstellingen in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 te waarborgen. Om die doelstelling te kunnen bereiken, zal de premie begrensd worden tot 80% van de in het eerste en tweede kwartaal aangegeven brutolonen, vermeerderd met de RSZ-bijdragen. Er zal hierbij geen rekening gehouden worden met de loonkost van de werknemers die in deze periode ontslagen worden, met uitzondering van de werknemers die ontslagen worden om dringende redenen.

Hoe kan je de premie aanvragen?

Als je tot de evenementensector behoort, zal je van de RSZ een e-mail ontvangen met een link om je aanvraag rechtstreeks in te dienen. Hou dus zeker je e-box in de gaten. Behoor je tot één van de andere, aanverwante sectoren? Ga dan naar de online toepassing van de RSZ.

Je kan tot en met 15 mei 2022 een aanvraag bij de RSZ indienen via de beveiligde online toepassing. Wanneer je vóór 5 maart 2022 al je aanvraag indient, zal je een voorlopige premie ontvangen die je kan aanrekenen op de bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 die je moet betalen.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...