My Liantis

Verloning personeel 01 mei 2019

Gaan werken of gaan stemmen?

Op zondag 26 mei 2019 trekken we opnieuw naar de stembus. Maar wat met werknemers die op zondag moeten werken?

Stemplicht vervullen

Werknemers die moeten werken tijdens de openingsuren van het stembureau, mogen het werk verlaten om hun stem uit te brengen. De werkgever mag dit niet weigeren, tenzij het stemmen nog zou kunnen gebeuren voor of na de werkuren. Het is dan ook aangeraden om vooraf af te spreken wanneer de werknemer het werk even mag verlaten om te gaan stemmen.

De werkgever is niet verplicht om het loon te betalen tijdens die afwezigheid. Om die reden geven heel wat werknemers liever een volmacht aan een andere kiesgerechtigde in plaats van zelf te gaan stemmen. Zo’n volmacht kan de werknemer verkrijgen bij zijn gemeente, op voorwaarde dat de werkgever via een attest bevestigt dat zijn aanwezigheid op het werk vereist is. Dit attest kan je opvragen bij Liantis sociaal secretariaat.

Zetelen in een stem- of stemopnemingsbureau

Werknemers die opgeroepen werden om te zetelen in een stem- of stemopnemingsbureau (telbureau) mogen daarvoor afwezig zijn op het werk. Sommige bijzitters hebben hiervoor zelfs recht op klein verlet en dus op loon. Het gaat om:

  • bijzitters in een hoofdstembureau of enig stembureau;
  • bijzitters in een hoofdbureau voor stemopneming.

Om misbruik tegen te gaan, kan de werkgever wel vragen aan de werknemer om een kopie van zijn aanstelling te bezorgen.   

Een werknemer die opgeroepen is om te zetelen in een stem- of stemopnemingsbureau kan wel vragen om hier wegens beroepsredenen voor vrijgesteld te worden. Hij moet dan een attest van de werkgever kunnen voorleggen waarbij deze bevestigt dat de aanwezigheid van de werknemer op het werk vereist is. Ook dit attest kan je als werkgever opvragen bij Liantis sociaal secretariaat.