My Liantis

Personeelsbeleid 09 juni 2023

Het mobiliteitsbudget: nieuwe verduidelijkingen

De aandacht voor leefmilieu en klimaat wordt steeds groter. En dat heeft een impact op de manier waarop je medewerkers zich van en naar het werk verplaatsen, en dus ook op de mobiliteitsregelingen die je als werkgever kan treffen. Daarom deed het mobiliteitsbudget in maart 2019 zijn intrede. Hiermee kunnen medewerkers de bedrijfswagen inruilen tegen een duurzamer alternatief. Wij geven graag enkele recente verduidelijkingen mee wat betreft het mobiliteitsbudget. 

Wat is het mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget laat medewerkers toe om hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen in te ruilen voor een bepaald budget. Dat budget kunnen ze vrij besteden in een of meerdere van de 3 wettelijk vastgelegde pijlers.

  • Pijler 1: een milieuvriendelijke wagen; 

  • Pijler 2: milieuvriendelijke alternatieve vervoersmiddelen; 

  • Pijler 3: een uitbetaling in cash. 

Onder pijler twee kan het mobiliteitsbudget onder andere ook ingezet worden voor het betalen van de huur van een huis of appartement dicht bij het werk (binnen een straal van 10 km). Bij de aankoop van een woning kan de werknemer het budget ook gebruiken voor de terugbetaling van kapitaal en intresten op de hypothecaire lening.  

De medewerker kan het mobiliteitsbudget binnen die drie pijlers vrij besteden, maar moet wel rekening houden met de bestedingsmogelijkheden die de werkgever aanbiedt.  

Is er nog budget over na bestedingen in pijler één en/of twee? Dan kan de medewerker het resterende bedrag op het einde van het jaar cash laten uitbetalen.  

Hoe gebeurt de berekening?

Voor de berekening van het mobiliteitsbudget is het uitgangspunt:  

  • de totale jaarlijkse bruto kostprijs voor de werkgever voor de financiering en het gebruik van een bedrijfswagen.  

De maandelijkse lease- of huurprijs van de wagen, maar ook alle kosten voor brandstof, verzekeringen, de CO2-solidariteitsbijdrage, niet-aftrekbare btw, vennootschapsbelasting op niet-aftrekbare autokosten ... komen in aanmerking voor de berekening. 

De overheid verduidelijkt dat de werkgever kan kiezen tussen: 

  • een berekening op basis van de jaarlijkse bruto kostprijs, inclusief de kosten voor het gebruik van de wagen bij professionele verplaatsingen; 

  • of een berekening waarbij de kosten voor het gebruik van de wagen voor professionele verplaatsingen niet meetellen.  

Als de werkgever kiest voor de laatste optie, dan is hij of zij wel verplicht om de medewerker te vergoeden voor de kosten van professionele verplaatsingen door de werknemer. 

Deze vergoeding komt bovenop het mobiliteitsbudget en is vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. 

Sinds 1 januari 2023 is het niet langer mogelijk om naast het mobiliteitsbudget nog een vrijgestelde kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen toe te kennen wanneer het mobiliteitsbudget werd vastgesteld op basis van de volledige jaarlijkse kost. 

Fietsvergoeding 

Medewerkers die hun bedrijfswagen voor een mobiliteitsbudget omruilen en zich regelmatig met de fiets van en naar het werk verplaatsen, hebben geen recht op een bijkomende fietsvergoeding bovenop het mobiliteitsbudget.  

De wet voorziet namelijk dat vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer het mobiliteitsbudget ontvangt, elke verplichting voor de werkgever vervalt wat betreft de kosten voor de woon-werkverplaatsingen van de werknemer. 

Als de werkgever, buiten het kader van het mobiliteitsbudget, toch tussenkomt in de kosten voor openbaar vervoer of carpooling, een bedrijfsfiets ter beschikking stelt of een fietsvergoeding toekent, worden deze vergoedingen en voordelen als loonvoordeel beschouwd. Ze worden dan onderworpen aan sociale bijdragen en belastingen en verliezen dus hun specifieke sociale en fiscale behandeling. 

Uitzondering 

Wie de klassieke bedrijfswagen of het recht erop al minimaal drie maanden voorafgaand aan de aanvraag van het mobiliteitsbudget cumuleerde met een vrijgestelde verplaatsingsvergoeding of -voordeel, kan dit blijven combineren met het mobiliteitsbudget. 

Vragen? 

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.