My Liantis

Verloning personeel 25 augustus 2021

Hogere kostenvergoeding voor sommige vrijwilligers

Verenigingen die een beroep doen op vrijwilligers, kunnen aan die vrijwilligers een kostenvergoeding toekennen. Voor 2021 is het maximale dagbedrag vastgesteld op 35,41 euro en het maximale jaarbedrag  op 1416,16 euro. Maar er kan een verhoogd jaarplafond van 2600,90 euro worden toegekend aan bepaalde categorieën van vrijwilligers.

Om welke vrijwilligers gaat het?

Deze vrijwilligers komen in aanmerking voor het verhoogd jaarplafond:  

  • vrijwilligers in de sportsector: sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de vrijwillige nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen;
  • vrijwilligers in het niet-dringend liggend ziekenvervoer;
  • vrijwilligers die in de periode van 1 juli  2021 tot en met 30 september 2021 effectief werden ingezet in de ondernemingen, verenigingen en diensten die noodzakelijk zijn voor ‘de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking’ tijdens de coronacrisis en die worden vermeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.
  • Voor vrijwilligers die effectief werden ingezet in de vaccinatiecentra in de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021, geldt een afwijkend verhoogd plafond van 3.540,51 EUR

Wat als een vrijwilliger actief is in verschillende sectoren?

Wanneer een vrijwilliger in 2021 actief is in sectoren waar geen verhoogd plafond geldt én in sectoren waar het verhoogd plafond wel geldt, moet met de twee plafonds rekening worden gehouden. Dat betekent dat de overschrijding van het gewone plafond enkel mag te wijten zijn aan vrijwilligersactiviteiten in die sectoren waarvoor het verhoogd plafond geldt.