My Liantis

Personeelsbeleid 16 december 2020

Vrijwilligers kunnen tijdelijk aan de slag in commerciële rusthuizen

Het coronavirus veroorzaakt heel wat uitval onder de medewerkers in de woonzorgcentra. De regering paste de vrijwilligerswet al eens aan, zodat vrijwilligers van 1 mei tot 31 augustus 2020 ook aan de slag konden in de commerciële rusthuizen. Een nieuw wetsontwerp maakt dat nu mogelijk tot 31 maart 2021.

Uitbreiding vrijwilligerswet

Van 1 mei tot 31 augustus 2020 kon je als vrijwilliger aan de slag gaan in de commerciële rusthuizen. Een koninklijk besluit had het toepassingsgebied van de vrijwilligerswet tijdelijk uitgebreid. Normaal is die wet enkel van toepassing op de non-profitsector. Een wetsontwerp voorziet nu een verlenging van de regelgeving van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021.

Continuïteit verzekeren

De uitbreiding van de vrijwilligerswet komt er om de continuïteit van de diensten te verzekeren en de zorg voor de bewoners veilig te stellen. Veel personeel in de woonzorgcentra valt immers uit als gevolg van een besmetting met het coronavirus.

Om misbruik tegen te gaan, is het wel niet toegestaan om een werknemer die in tijdelijke werkloosheid wordt geplaatst te vervangen door een vrijwilliger.

Volgens dezelfde voorwaarden

De commerciële rusthuizen die een beroep willen doen op vrijwilligers, moeten uiteraard ook de andere voorwaarden van de vrijwilligerswet naleven, zoals de nodige verzekeringen afsluiten en de aansprakelijkheidsregels respecteren. Bovendien moet de activiteit steeds onbezoldigd en vrijwillig worden verricht én mag ze niet worden uitgeoefend door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie als in het kader van een arbeidsovereenkomst of dienstencontract.