My Liantis

Personeelsbeleid 09 juni 2020

Vrijwilligers kunnen tijdelijk aan de slag in commerciële rusthuizen

Het coronavirus veroorzaakt heel wat uitval onder de medewerkers in de woonzorgcentra. De regering paste de vrijwilligerswet tijdelijk aan, zodat vrijwilligers van 1 mei tot 31 augustus 2020 ook aan de slag kunnen in de commerciële rusthuizen.

Uitbreiding vrijwilligerswet

Vanaf 1 mei tot 31 augustus 2020 is het mogelijk om als vrijwilliger aan de slag te gaan in de commerciële rusthuizen. Een koninklijk besluit heeft het toepassingsgebied van de vrijwilligerswet tijdelijk uitgebreid. Normaal is die wet enkel van toepassing op de non-profitsector.

Continuïteit verzekeren

De uitbreiding van de vrijwilligerswet komt er om de continuïteit van de diensten te verzekeren en de zorg voor de bewoners veilig te stellen. Veel personeel in de woonzorgcentra valt immers uit als gevolg van een besmetting met het coronavirus.

Om misbruik tegen te gaan, bepaalt het KB wel dat het niet de bedoeling is om een werknemer die in tijdelijke werkloosheid wordt geplaatst te vervangen door een vrijwilliger.

Volgens dezelfde voorwaarden

De commerciële rusthuizen die een beroep willen doen op vrijwilligers, moeten uiteraard ook de andere voorwaarden van de vrijwilligerswet naleven, zoals de nodige verzekeringen afsluiten en de aansprakelijkheidsregels respecteren. Bovendien moet de activiteit steeds onbezoldigd en vrijwillig worden verricht én mag ze niet worden uitgeoefend door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie als in het kader van een arbeidsovereenkomst of dienstencontract.