My Liantis

Personeelsbeleid 02 juni 2022

Nationale betoging op maandag 20 juni 2022

Op 20 juni 2022 organiseren de drie grote vakbonden ABVV, ACV en ACLVB een nationale betoging. Ze roepen op om te manifesteren voor meer loon en meer koopkracht. De bonden willen vrije loononderhandelingen en blijven daarom de regering onder druk zetten om de loonnormwet te wijzigen. Deze dag wordt beschouwd als een stakingsdag.

Mogen je medewerkers afwezig blijven?

Ja, deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. Als werkgever kan je je dus niet verzetten tegen werknemers die willen deelnemen aan een actiedag. Enkel in sommige sectoren, zoals de non-profit, kan personeel opgevorderd worden om een minimale dienstverlening te verzekeren. Neem hiervoor best contact op met de vakbondsafgevaardigde in jouw organisatie.  

Medewerkers hoeven ook niet te bewijzen dat ze effectief hebben deelgenomen aan de staking en/of andere acties.

Hebben je medewerkers recht op loon? 

Medewerkers die gaan betogen of het werk onderbreken, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Medewerkers die lid zijn van een vakbond, kunnen wel rekenen op een stakingsvergoeding van hun vakbond. Personeelsleden die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen. 

Een medewerker die al het mogelijke doet om op tijd op het werk te raken, maar die door onverwachte omstandigheden – denk aan een versperring van de openbare weg - niet of te laat op het werk of het bedrijfsterrein raakt, heeft recht op een gewaarborgd dagloon.  

Werkwilligen die daarentegen wel tijdig aan het bedrijf of bedrijfsterrein aankomen, maar door de staking niet kunnen werken, hebben geen recht op loon.
De RVA zal hoogstwaarschijnlijk ook geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen toekennen voor de actiedag van 20 juni 2022 als de uitkeringen enkel voor die dag aangevraagd werden.

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten? 

Als werkgever is het verboden om initiatieven te nemen die de staking/acties kunnen ‘breken’. Je kan dus geen stakers, betogers of actievoerders vervangen door uitzendkrachten.

Als maar enkele van je medewerkers aan de betoging, acties of staking deelnemen – en dit dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen je bedrijf – kan je een beroep blijven doen op de uitzendkrachten die al een tijd voor aanvang van de actiedag bij jou waren tewerkgesteld.

Als veel van je medewerkers ervoor kiezen om te staken – en dit dus wel gevolgen heeft voor de activiteit van je bedrijf – kan je geen beroep doen op uitzendkrachten.  

Meer informatie? 

Heb je hierover nog vragen? Neem gerust contact op met de medewerkers van Liantis sociaal secretariaat. Zij helpen je graag verder.