My Liantis

Sociaal statuut 03 april 2020

Overbruggingsrecht in de coronacrisis

De regels voor het overbruggingsrecht – die versoepeld zijn tijdens de coronacrisis - zijn eindelijk duidelijk. We zetten alles voor jou op een rij.

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en zelfstandigen in bijberoep die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen (745,51 euro per kwartaal), kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 zijn gestart of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen in bijberoep die lagere sociale bijdragen betalen, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen.

Overbruggingsrecht in tijden van corona

Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:

 • Ofwel in de horeca werkt, zelfs wanneer je niet helemaal sluit (je biedt bv. afhaalmaaltijden aan, levert thuis of je hotel blijft open).
 • Ofwel in de bouw werkt. Het crisiscentrum interpreteert de regels rond social distancing zeer streng.
 • Ofwel in een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting (ook wanneer je nog een deel van je activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet, zoals een lesgever die zijn webshop nog uitbaat). 
 • Ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven opeenvolgende dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg). In dat geval mag je tijdens die zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen.

Behoor je tot de laatste groep - die minstens zeven opeenvolgende dagen zijn activiteiten onderbreekt - dan zijn bepaalde activiteiten toch toegestaan zonder dat je je uitkering verliest:

 • Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of dierenartsen. Bij de beoordeling gebruik je het best je gezond verstand.
 • Beperkte activiteiten, die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming, en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails.

Verder mag je geen andere sociale uitkering genieten, behalve een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Word je arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld omdat je COVID-19 hebt? Dan behoud je het overbruggingsrecht op voorwaarde dat je in de loop van de maand minstens zeven dagen lang je activiteiten onderbreekt, zonder dat die dagen gedekt zijn door ziekte-uitkeringen.

Je mag het overbruggingsrecht bijna zonder beperkingen combineren met een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Je hebt in maart en april recht op een uitkering zolang je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot blijft. Dat geldt ook wanneer je in een andere bijdragecategorie, zoals bijberoep, dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.

Welk uitkeringsbedrag ontvang je dan?

 1. Je werkt in de horeca of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
 2. Je onderbreekt uit eigen beweging minstens zeven dagen je activiteiten: je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten) ofwel april (je onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten) ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april).

Hoe aanvragen en wanneer mag je de uitbetaling verwachten?

De vlotste manier om je aanvraag overbruggingsrecht te doen en verwerkt te krijgen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt.

Lukt het op die manier niet, dan kan je nog steeds het aanvraagformulier downloaden en ons ingevuld bezorgen op overbruggingsrecht@liantis.be.

De eerste uitbetalingen (voor de eerst verwerkte aanvragen voor de maand maart) gebeuren op woensdag 8 april 2020 en vervolgens elke week op woensdag. Dat betekent dat niet alle uitbetalingen al op 8 april 2020 zullen plaatsvinden.

Oproep: dien nog géén aanvragen overbruggingsrecht in voor de maand mei

De coronamaatregelen zijn voorlopig verlengd tot en met 19 april 2020. Concreet hoef je voor de maand april geen nieuwe aanvraag in te dienen, ook niet als je eerder te kennen gaf je activiteiten te onderbreken tot 5 april 2020. Indien je je activiteiten toch wil hernemen vóór 8 april 2020, gelieve ons hierover te informeren.

We krijgen nu al heel wat aanvragen overbruggingsrecht binnen voor de maand mei. Het heeft weliswaar geen zin om die aanvraag nu al te doen. Indien de coronamaatregelen nog langer van kracht blijven, zal je van ons richtlijnen ontvangen over de manier waarop je reeds aangevraagde overbruggingsrecht kan worden verlengd.

Vlaamse premies tijdens de coronacrisis

De Vlaamse overheid voorziet ten slotte ook enkele eenmalige premies. Voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten, is er de hinderpremie.

Je moet die premie elektronisch aanvragen bij VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Je kan de hinderpremie combineren met het overbruggingsrecht. Je hebt recht op de hinderpremie wanneer je:

 • zelfstandige in hoofdberoep in een eenmanszaak bent.
 • zelfstandige in bijberoep in een eenmanszaak bent én je minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betaalt (745,51 euro).
 • via een vennootschap werkt en jouw vennootschap minstens één werkende vennoot of één werknemer in dienst heeft.

De premie bedraagt 4.000 euro voor de periode tot en met 5 april 2020. Daarna heb je recht op 160 euro per extra verplichte sluitingsdag die samenvalt met een dag waarop je zaak normaal open is. Heb je meerdere vestigingen, dan kan je de hinderpremie voor elke vestiging aanvragen (met een maximum van vier bijkomende vestigingen).

Voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die tegen een omzetverlies van minstens 60% aankijken, voorziet de Vlaamse regering een compensatiepremie van 3.000 euro. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen, kunnen er een beroep op doen. Voor zelfstandigen in bijberoep met een bijdrage die lager ligt dan de minimumbijdrage hoofdberoep, geldt een premie van 1.500 euro, op voorwaarde dat de tewerkstelling als werknemer lager is dan 80%. De zelfstandige moet op eer verklaren dat zijn omzet van dit jaar, vergeleken met de omzet van vorig jaar, voor de periode vanaf 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 met minstens 60% is gedaald. Bij een startende zelfstandige wordt het omzetverlies afgemeten ten opzichte van het initieel financieel plan. De aanvraag zal binnenkort verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Ook voor alle concrete details kan je dan bij hen terecht.

Premies in Brussel en Wallonië

In Wallonië wordt een premie van 5.000 euro voorzien voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Voor meer info over de Waalse maatregelen kan je hier terecht.

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een premie van 4.000 euro voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Meer info daarover vind je hier.

Andere maatregelen die je kan nemen om de impact van het coronavirus te beperken, lees je op www.liantis.be/corona.