My Liantis
Overbruggingsrecht voor de maand juni Het overbruggingsrecht werd verlengd tot juni 2020, maar je moet er een nieuwe aanvraag voor indienen via My Liantis. Droit passerelle pour le mois de juin Le droit passerelle a été prolongé jusqu’en juin 2020, mais vous devez introduire une nouvelle demande via My Liantis.

Sociaal statuut 20 mei 2020

Overbruggingsrecht in de coronacrisis

Van 1 maart tot en met 31 augustus 2020 gelden door de coronacrisis soepelere regels voor de toekenning van het overbruggingsrecht. We zetten alles voor jou op een rij.

Voor wie?

Als je in België bijdragen verschuldigd bent en je tot een van de volgende categorieën behoort, kan je het volledige overbruggingsrecht aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Dit geldt ook wanneer je pas na 1 januari 2019 startte of wanneer je nog onbetaalde sociale bijdragen hebt.

TIP: Mogelijk is de relance-uitkering voor jou een interessantere optie dan het overbruggingsrecht wanneer je tot een van de hierboven vermelde categorieën behoort.

Zelfstandigen uit de volgende categorieën hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een half overbruggingsrecht:

 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling met bijberoep (art. 37);
 • student-zelfstandigen;
 • gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste;
 • 65-plussers zonder pensioen.

Overbruggingsrecht in tijden van corona

Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:

 • Ofwel in een sector werkt die rechtstreeks door de overheid verplicht is te sluiten, zoals de horeca (t.e.m. 7 juni 2020), de culturele of evenementensector. In dat geval mag je zelfs nog een deel van je activiteiten verderzetten (bijvoorbeeld je webshop verder uitbaten) of je bestaande activiteit omvormen.
 • Ofwel wanneer je wegens het coronavirus je activiteiten uit eigen beweging minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg). In dat geval mag je tijdens die zeven dagen geen enkele activiteit meer uitoefenen, behalve de volgende toegestane minimale activiteiten:
  • Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of dierenartsen. Bij de beoordeling gebruik je het best je gezond verstand.
  • Beperkte activiteiten, noodzakelijk voor het voortbestaan van de onderneming, en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails.

Je kan de uitkering alleen genieten wanneer je je activiteiten daadwerkelijk door de coronacrisis onderbreekt. Je jaarlijkse vakantie, het bouwverlof of onderhoudswerken en andere normale tijdelijke inactiviteit zijn geen onderbrekingen waardoor je recht hebt op de overbruggingsuitkering.

Geniet je het overbruggingsrecht, dan mag je als zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot verder je loon ontvangen.

Je mag het overbruggingsrecht bijna zonder beperkingen combineren met een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Je hebt recht op een uitkering zolang je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot blijft. Dat geldt ook wanneer je in een andere bijdragecategorie, zoals bijberoep, dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep. 

Wat als je een andere uitkering geniet?

Als zelfstandige in hoofdberoep, primo-starter, meewerkende echtgenoot (aangesloten in het maxistatuut) of als zelfstandige in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd is, mag je het overbruggingsrecht onder bepaalde voorwaarden met een andere uitkering combineren:

 • Het overbruggingsrecht wordt enkel toegekend wanneer je je zelfstandige activiteiten onderbreekt of moest onderbreken naar aanleiding van de coronacrisis.
  Voorbeeld: ontving je bij aanvang van de coronacrisis al voltijdse uitkeringen moederschapsrust of mantelzorg? Dan waren je activiteiten al onderbroken en heb je geen recht op de overbruggingsuitkering. Genoot je daarentegen uitkeringen voor een halftijdse moederschapsrust of halftijdse mantelzorg, dan is het overbruggingsrecht combineerbaar met die halftijdse uitkeringen.
 • Het overbruggingsrecht is altijd combineerbaar met tijdelijke werkloosheid.
 • Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met de tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen.
 • Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Er zijn drie mogelijke situaties:
  • Was je voltijds arbeidsongeschikt op het moment dat de coronacrisis begon? Dan behoud je je ziekte-uitkeringen. 
  • Word je arbeidsongeschikt terwijl je al recht hebt op de overbruggingsuitkering? Dan zal je pas vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand recht hebben op ziekte-uitkeringen.
  • Gaf de adviserend arts van je ziekenfonds de toestemming om deeltijds te gaan werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de overbruggingsuitkering, maar behoud je je ziekte-uitkering. Verwittig zo snel mogelijk je ziekenfonds dat je volledig bent gestopt met werken.

Welk uitkeringsbedrag ontvang je dan?

 1. Je werkt in een sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor elke maand waarin je minstens één dag verplicht gesloten was recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
 2. Je onderbreekt uit eigen beweging je activiteiten: je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor elke maand waarin je je activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt.

Hoe aanvragen en wanneer mag je de uitbetaling verwachten?

De vlotste manier om je aanvraag overbruggingsrecht te doen en verwerkt te krijgen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

Er worden wekelijks uitkeringen uitbetaald. De uitkeringen voor de maand juni worden op 8 juli uitbetaald.