Jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen in februari

Ook dit jaar bezorgt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) je als werkgever een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen in je onderneming. Dit jaar is dat tussen 1 en 29 februari. Het document dat je ontvangt, is niet vrijblijvend: je bent verplicht om deze gegevens ook door te geven aan je medewerkers.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 13 februari 2024

RSZ bezorgt het jaaroverzicht

Sinds 2009 bezorgt de RSZ jaarlijks in februari aan alle ondernemingen uit de privésector (=ondernemingen die onder de wet op de cao’s en de paritaire comités vallen) een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen (‘Trillium’) die de werkgevers toepasten. Dit jaar is dat tussen 1 en 29 februari 2024. 

Ondernemingen met een actieve e-Box ontvangen dit overzicht in hun e-Box. Als je e-Box niet actief is, krijg je het overzicht op papier.

 Gegevens

Het jaaroverzicht met de tewerkstellingsmaatregelen bevat de geboekte gegevens van het vierde kwartaal van 2022 tot en met het derde kwartaal van 2023.

Van elke maatregel waarvan je in deze kwartalen hebt genoten, beschrijft de RSZ:

  • het aantal betrokken werknemers in absolute aantallen en in voltijdse equivalenten (prestaties waarvoor de tewerkstellingsmaatregel toegepast werd);
  • het financiële voordeel dat de maatregel opleverde.

De zesde staatshervorming leidde tot de regionalisering van bepaalde doelgroepverminderingen. De RSZ maakt in het overzicht nu een onderscheid tussen de federale maatregelen en de regionale maatregelen. Daarenboven zijn de regionale maatregelen uitgesplitst per regio.

Informatieplicht werkgever

Maar dit overzicht is niet vrijblijvend: als werkgever heb je een informatieplicht. De ontvangen gegevens moet je schriftelijk overmaken aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging. Wanneer er ook geen syndicale afvaardiging is, moeten al je medewerkers deze informatie ergens kunnen raadplegen.

Normaal gezien moet je voldoen aan deze informatieplicht binnen de maand na de ontvangst van de inlichtingen van de RSZ. Als er een ondernemingsraad of een vakbondsafvaardiging bestaat, moet je de RSZ-gegevens drie maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar meedelen.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...