My Liantis

Personeelsbeleid 26 februari 2019

Jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen verstuurd

Jaarlijks bezorgt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) je als werkgever een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen in je onderneming. In 2019 versturen ze deze verslagen tussen 1 en 28 februari. Maar het document dat je ontvangt, is niet vrijblijvend: je bent verplicht om deze gegevens ook door te geven aan je medewerkers.

Sociale balans

Elk jaar moet je heel wat informatie bezorgen aan de overheid. Een groot deel van deze gegevensstroom verloopt via de sociale balans. Deze maakt deel uit van de jaarrekening. Op deze manier leert de overheid alles over je onderneming. Het gaat onder meer om de cijfers over het aantal tewerkgestelde personeelsleden, het verloop van die werkkrachten en, héél belangrijk, het aantal opleidingen van de werknemers.

Jaaroverzicht

Sinds 2009 bezorgt de RSZ jaarlijks aan alle ondernemingen uit de privésector (=ondernemingen die onder de wet op de cao’s en de paritaire comités vallen) een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen (‘Trillium’) die de werkgevers toepasten.

Dit jaar stuurt de RSZ het overzicht op tussen 1 en 28 februari 2019. Ondernemingen met een actieve e-Box ontvangen dit overzicht in hun e-Box. Als je e-Box niet actief is, krijg je het overzicht op papier.

 Gegevens

Het jaaroverzicht met de tewerkstellingsmaatregelen voor 2019 bevat de geboekte gegevens van het vierde kwartaal van 2017 tot en met het derde kwartaal van 2018.

Van elke maatregel waarvan je in deze kwartalen hebt genoten, beschrijft de RSZ:

  • het aantal betrokken werknemers in absolute aantallen en in voltijdse equivalenten (prestaties waarvoor de tewerkstellingsmaatregel toegepast werd);
  • het financiële voordeel dat de maatregel opleverde.

De zesde staatshervorming leidde tot de regionalisering van bepaalde doelgroepverminderingen. De RSZ maakt in het overzicht nu een onderscheid tussen de federale maatregelen en de regionale maatregelen. Daarenboven zijn de regionale maatregelen uitgesplitst per regio.

Informatieplicht werkgever

Maar dit overzicht is niet vrijblijvend: als werkgever heb je een informatieplicht. De ontvangen gegevens moet je schriftelijk overmaken aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging. Wanneer er ook geen syndicale afvaardiging is, moeten al je medewerkers deze informatie ergens kunnen raadplegen.

Normaal gezien moet je voldoen aan deze informatieplicht binnen de maand na de ontvangst van de inlichtingen van de RSZ. Als er een ondernemingsraad of een vakbondsafvaardiging bestaat, moet je de RSZ-gegevens drie maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar meedelen.