Uitdoofscenario voor enkele Vlaamse doelgroepverminderingen

In de septemberverklaring kondigde de Vlaamse overheid aan dat ze vanaf 1 juli 2024 stevig wil snoeien in de verminderingen voor bepaalde jonge en oudere werknemers. De maatregel is ondertussen definitief. Ben je van plan om een nieuwe medewerker aan te werven? Dan kan het interessant zijn om dit voor die datum te doen. 

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 22 februari 2024

Vermindering voor zittende oudere werknemers

De voorbije jaren voerde de Vlaamse overheid een gefaseerde verstrenging door van de leeftijdsvoorwaarden, telkens met overgangsmaatregelen. Pas kondigde ze nog een nieuwe verstrenging aan. Die houdt in dat vanaf 1 januari 2025 de leeftijdsgrens op 62 jaar ligt (63 jaar voor het hogere forfait), maar die verstrenging wil ze nu vervroegen naar 1 juli 2024.  

Elke stap in de verstrenging van de leeftijdsvoorwaarde gaat gepaard met overgangsmaatregelen. Vanaf 1 juli 2024 wordt dit als volgt afgebouwd: 

  • Is je medewerker op 30 juni 2024 jonger dan 62 jaar? Dan wordt deze werknemer definitief uitgesloten van de maatregel.  

  • Is je medewerker op deze datum minstens 62 jaar? Dan blijft de maatregel bestaan tot 30 juni 2028.  

In juli 2028 dooft het systeem uiteindelijk volledig uit. 

Vermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden 

Werf je een oudere niet-werkende werkzoekende aan? Dan geniet je onder bepaalde voorwaarden een vermindering gedurende acht kwartalen. 

Vanaf 1 juli 2024 worden geen nieuwe rechten verworven.  

Plan je een aanwerving van een oudere niet-werkende werkzoekende? Doe dit vóór 1 juli 2024.  

Vermindering voor laaggeschoolde jongeren 

Werf je een laaggeschoolde jongere aan? Dan geniet je onder bepaalde voorwaarden een vermindering gedurende acht kwartalen. 

Vanaf 1 juli 2024 worden geen nieuwe rechten verworven.  

Plan je een aanwerving van een laaggeschoolde jongere? Doe dit vóór 1 juli 2024.  

Nieuwe vermindering voor personen zonder recente duurzame werkervaring 

Deze nieuwe vermindering blijft wel behouden.  

De leeftijdsvoorwaarden voor deze vermindering (de werknemer moet minstens 25 jaar zijn en jonger dan 58 jaar) hebben hun bestaansreden in het feit dat er ook verminderingen zijn voor oudere en jongere werknemers. Door het uitdoofscenario voor deze verminderingen wijzigen de leeftijdsvoorwaarden voor de vermindering voor personen zonder recente duurzame werkervaring voor aanwervingen vanaf 1 juli 2024. De ontwerpteksten spreken over medewerkers die niet meer voltijds leerplichtig zijn en die de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben in het kwartaal van aanwerving.  

Vragen?  

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.