My Liantis

Personeelsbeleid 26 september 2023

Opnieuw hogere leeftijdsgrenzen voor doelgroepvermindering oudere werknemers

De laatste jaren nam de werkzaamheidsgraad van oudere medewerkers sterk toe. Daarom besliste de Vlaamse overheid vorig jaar om de leeftijdsgrenzen in 2022, 2023 en 2024 op te trekken voor de doelgroepvermindering die werkgevers mogen toepassen wanneer ze oudere werknemers tewerkstellen.

De Vlaamse overheid zal vanaf 2025 een bijkomende sprong in de leeftijdsgrenzen maken.

Vermindering patronale bijdragen voor oudere werknemers

Werkgevers die oudere medewerkers tewerkstellen of aanwerven, kunnen rekenen op een extra lastenverlaging.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • een voordeel gedurende acht kwartalen voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende oudere medewerker enerzijds.
 • een voordeel onbeperkt in de tijd dat uitsluitend bedoeld is voor het in dienst houden van een oudere medewerker, de zogenaamde ‘zittende oudere werknemer’, anderzijds.

De bedragen van de lastenverlaging van de eerste categorie liggen hoger dan die voor de tweede categorie. Voor de eerste categorie wijzigt er niets. Hieronder vind je meer informatie over de wijzigingen voor de tweede categorie.

Hogere leeftijdsgrenzen zittende oudere werknemers

De leeftijdsgrens om te genieten van het voordeel voor de zittende oudere werknemer (600 euro per kwartaal) wordt geleidelijk opgetrokken:

 • 2022: van 58 naar 59 jaar
 • 2023: van 59 naar 60 jaar
 • 2024: van 60 naar 61 jaar
 • 2025: van 61 naar 62 jaar

Ook de leeftijdsgrens om te kunnen genieten van het recht op het hogere voordeel (1.500 euro per kwartaal), wordt geleidelijk opgetrokken:

 • 2022: van 60 naar 61 jaar
 • 2023: van 61 naar 62 jaar
 • 2025: van 62 naar 63 jaar

Er worden ook overgangsmaatregelen voorzien.

Schematisch ziet dat er zo uit:

2023

Leeftijd werknemer Basisbedrag/kwartaal
≥ 60 jaar, maar < 62 jaar 600 euro
≥ 62 jaar 1.500 euro

2024

Leeftijd werknemer Basisbedrag/kwartaal
≥ 61 jaar, maar < 62 jaar 600 euro
≥ 62 jaar 1.500 euro

Overgangsmaatregelen

De overheid voorziet twee overgangsmaatregelen voor de invoering van de nieuwe regels:

 • Voor werknemers die op 31 december 2021 60 jaar zijn, blijft het voordeel 1.500 euro per kwartaal.
 • Voor werknemers die op 31 december 2021 minstens 57 jaar oud zijn, bedraagt het voordeel 600 euro per kwartaal tot het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de werknemer 61 jaar wordt.

2025

Leeftijd werknemer Basisbedrag/kwartaal
≥ 62 jaar, maar < 63 jaar 600 euro
≥ 63 jaar 1.500 euro

Overgangsmaatregelen

De overheid voorziet opnieuw twee overgangsmaatregelen :

 • Voor werknemers die op 31 december 2023 59 jaar zijn, kan de werkgever toch nog genieten van een voordeel van 600 euro per kwartaal.
 • Voor werknemers die op 31 december 2024 minstens 62 jaar oud zijn, bedraagt het voordeel 1.500 euro per kwartaal.