My Liantis

Verloning personeel 14 september 2021

Vakbondsacties op vrijdag 24 september 2021

Op 24 september 2021 organiseert het ABVV een nationale manifestatie naar aanleiding van de mislukte onderhandelingen over het IPA (interprofessioneel akkoord). Het ABVV eist een fundamentele hervorming van de ‘wet van ‘96’, ook gekend als de ‘loonnormwet’. 

Het ABVV is van mening dat het in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn om binnen het kader van deze wet nog tot IPA’s te komen. Of de andere twee grote vakbonden ACLVB en ACV deel zullen nemen aan deze manifestatie is voorlopig nog niet bevestigd, maar valt niet uit te sluiten.

Mogen je medewerkers afwezig blijven? 

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. In principe kan je je hier als werkgever dan ook niet tegen verzetten.

Je kan ook niet eisen dat je medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de betoging. Enkel in sommige sectoren, zoals in de non-profitsector, kan je personeel opvorderen om een minimale dienstverlening te verzekeren. 

Hebben je medewerkers recht op loon? 

Medewerkers die gaan betogen, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond dan zal hij of zij van hen een stakingsvergoeding krijgen. Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen. 

Een medewerker die al het mogelijke doet om tijdig op het werk te raken, maar die door omstandigheden buiten zijn wil om, niet of niet tijdig op het werk of het bedrijfsterrein raakt, heeft recht op gewaarborgd dagloon. Dat kan bijvoorbeeld door een onvoorzienbare versperring van de openbare weg. 

Werkwilligen die daarentegen wel tijdig aan het bedrijf of bedrijfsterrein aankomen, maar door de staking niet kunnen werken, hebben geen recht op loon. De RVA zal ook geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen toekennen voor de stakingsdag van 24 september 2021 als de uitkeringen enkel voor deze dag aangevraagd worden.

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten? 

Als werkgever is het verboden om initiatieven te nemen die de staking kunnen ‘breken’. Je kan dus geen stakers/betogers vervangen door uitzendkrachten.

Als slechts enkele van je medewerkers aan de betoging deelnemen – en dit dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen je bedrijf – kan je een beroep blijven doen op uitzendkrachten die al een tijd voor de aanvang van de betoging bij jou zijn tewerkgesteld.

Als veel van je medewerkers er voor kiezen om te gaan betogen – en dit dus wel gevolgen heeft voor de activiteit van je bedrijf – kan je geen beroep doen op uitzendkrachten.  

Meer informatie? 

Mocht je hierover nog vragen hebben, kan je altijd contact opnemen met de medewerkers van Liantis sociaal secretariaat. Zij helpen je graag verder.