Halftijds pensioen voor onbepaalde tijd uitgesteld

In 2018 besliste de federale regering om een systeem van halftijds pensioen in te voeren. Daarbij zou je als zelfstandige ondernemer, werknemer of ambtenaar een combinatie kunnen maken tussen werk en pensioen. De maatregel moest normaal gezien in werking treden op 1 april 2020 maar komt er nu toch niet.

1 minuten leestijd Pensioen 02 mei 2019

Halftijds pensioen

Het systeem van halftijds pensioen zou werknemers, zelfstandigen en ambtenaren de mogelijkheid bieden om halftijds te blijven werken met verdere opbouw van pensioenrechten, maar ook al halftijds van het pensioen te genieten.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moest je ofwel de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) bereikt hebben, ofwel aan de voorwaarden voldoen voor een vervroegd pensioen.

Uitgesteld

De maatregel zou normaal gezien in werking treden op 1 april 2020. Maar op 24 april 2019 kwam het wetsvoorstel opnieuw op de tafel van de plenaire vergadering van de Kamer. Daar werd duidelijk dat het wetsvoorstel niet meer goedgekeurd geraakt tijdens deze legislatuur. Het halftijds pensioen wordt dus voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...