Arbeidsdeal: deconnectie voor ondernemingen met minstens 20 werknemers

Een van de pijlers uit de arbeidsdeal is het recht op deconnectie. Zo zullen ondernemingen met minstens 20 werknemers tegen 1 januari 2023 verplicht zijn om een cao op te stellen waarin de werkgever zich ertoe verbindt om medewerkers niet te contacteren buiten de werkuren, als de arbeidsdeal ook effectief rond raakt. Tot op vandaag had een werknemer enkel het recht op overleg rond deconnectie, maar was er geen verplichting om hierover afspraken te maken.

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 01 augustus 2022

Waarom is deconnectie zo belangrijk?

Sinds de coronapandemie heeft telewerk zich structureel verankerd in onze maatschappij. Al zet telewerk de balans tussen het werk- en privéleven vaak onder druk. Om het evenwicht tussen werk en privé in balans te houden, roept de regering nu het verplichte recht in op deconnectie. Zo mag je als werkgever niet verwachten dat je medewerkers altijd ter beschikking staan en hun mailbox ook tijdens hun vrije tijd in de gaten houden.

  Praktisch

  Ondernemingen die 20 of meer medewerkers in dienst hebben, moeten een cao opstellen waarin de werkgever zich ertoe verbindt om zijn medewerkers niet te contacteren buiten de werkuren. Als alternatief op een cao, kan je ook het arbeidsreglement wijzigen via de gekende procedure. Let erop dat je tegen uiterlijk 1 januari 2023 in orde moet zijn met deze nieuwe regelgeving. Tegen die datum moet de cao neergelegd zijn op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  Kies je voor een wijziging van het arbeidsreglement, dan moet je tegen 1 januari 2023 een afschrift bezorgd hebben aan de inspectie.

  Door de late stemming en publicatie van deze wet is, in overleg met de bevoegde minister, beslist om een uitstel van drie maanden toe te kennen. Als werkgever moet je dus pas tegen 1 april 2023 het recht op deconnectie in de praktijk toepassen

  Lees meer over het het uitstel van de deadline op Uitstel deadline recht op deconnectie | Liantis

  Wat neem je op in het cao/arbeidsreglement?

  • De praktische modaliteiten rond de toepassing van het recht op deconnectie na de geldende uurroosters voor je medewerkers.  
  • De richtlijnen voor een correct gebruik van de digitale hulpmiddelen (zoals laptops en gsm’s) zodat de rusttijden, het verlof, het privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven; 
  • Vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden rond het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan het gebrek aan deconnectie.

  Relevante artikels

  Lees zeker ook ...