Arbeidsdeal introduceert vierdagenwerkweek

De arbeidsdeal voorziet voor voltijdse werknemers de mogelijkheid om de arbeidstijd niet over de gebruikelijke vijf dagen, maar over vier dagen te spreiden. Zo kan de werknemer de werktijden aanpassen aan zijn/haar privéleven. Let wel, als werkgever ben je niet verplicht om deze alternatieve arbeidsregeling in te voeren.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 01 augustus 2022

Invoeren van de vierdagenwerkweek: hoe ga je te werk?

Allereerst ben je als werkgever niet verplicht om de vierdagenwerkweek in je arbeidsregime te introduceren. Wil je dat wel? Dan kan je het arbeidsreglement aanpassen met de nieuwe uurroosters tot 9,5 uur per dag voor de invoering van de vierdagenweek. Uurroosters tot 10 uur per dag kan je invoeren via een ondernemings-cao.

Samengevat: voor een werknemer die voltijds werkt, is het mogelijk om

  • 38 uur te verdelen over vier dagen van elk 9,5u per dag (wijziging via het arbeidsreglement)
  • Maximaal 40 uur per week te verdelen over vier dagen (wijziging via een CAO)

Hoe kan je werknemer een vierdagenwerkweek aanvragen?

Je medewerker kan een schriftelijke aanvraag indienen om zijn/haar arbeidstijd te presteren op vier dagen in plaats van vijf. Als werkgever kan je dit schriftelijk goedkeuren in een overeenkomst geldig voor maximaal zes maanden, een periode die je nadien kan verlengen. Als je niet ingaat op de aanvraag, heb je een maand de tijd om schriftelijk te weigeren en te motiveren waarom je weigert.

Wat met overuren?

Een werknemer die kiest voor een vierdagenwerkweek kan geen vrijwillige overuren presteren op de dagen waarop hij niet werkt.

Wat met ontslag?

Medewerkers in een vierdagenwerkweek zijn beschermd tegen ontslag dat gebaseerd zou zijn op hun keuze voor de alternatieve werktijden. Een werknemer ontslaan om andere redenen kan natuurlijk wel nog. Bovendien moet je er als werkgever voor zorgen dat je jouw werknemer niet nadelig behandelt.

Let op voor sancties

Het is belangrijk om zowel het schriftelijk verzoek van de werknemer als ook de schriftelijke overeenkomst tussen werknemer en werkgever bij te houden in het arbeidsreglement en goed te bewaren gedurende vijf jaar vanaf het einde van de periode waarop de overeenkomst betrekking heeft. Doe je dit niet, of je kan de documenten niet ter beschikking stellen voor de inspectiediensten, loop je risico op sancties.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...