Arbeidsdeal introduceert wisselende weekregimes

De arbeidsdeal voorziet voor werknemers de mogelijkheid om te werken in wisselende weekregimes. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld de ene week wat meer kunnen werken, en dan de tweede week minder ter compensatie van de extra uren gepresteerd tijdens de eerste week. Na een periode van twee weken komt de werknemer dan aan de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd. Tijdens het derde kwartaal is het zelfs mogelijk om een cyclus van vier weken aan te vragen, dit in het teken van de zomervakantie. Een tijdelijke cyclus van vier weken is ook bij uitzonderlijke, persoonlijke omstandigheden een optie.

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 01 augustus 2022

Invoeren van wisselende weekregimes: hoe ga je te werk?

Allereerst ben je als werkgever niet verplicht om de mogelijkheid tot wisselende weekregimes in je arbeidsregime te introduceren. Wil je dat wel? Dan moet je het arbeidsreglement aanvullen met volgende punten:

  • De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die moet worden nageleefd binnen de cyclus (feestdagen en schorsingen zijn gelijkgestelde periodes);
  • de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld; 
  • het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;
  • de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur, zonder dat de dagelijkse arbeidsduur negen uren mag overschrijden;
  • de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur, zonder dat de arbeidsduur per week 45 uren mag overschrijden.

Hoe kan je werknemer een wisselend weekregime aanvragen?

Je medewerker kan een schriftelijke aanvraag indienen om te werken in wisselende weekregimes. Als werkgever kan je dit schriftelijk goedkeuren in een overeenkomst geldig voor maximaal zes maanden, een periode die je nadien kan verlengen. Als je niet ingaat op de aanvraag, heb je een maand de tijd om schriftelijk te weigeren en te motiveren waarom je weigert.

Wat met overuren?

Een werknemer in een wisselend weekregime kan overuren presteren indien de workload plots stijgt of er dringend extra handen nodig zijn om de taken af te krijgen, dit op vraag van de werkgever. Vrijwillige overuren kan je medewerker enkel presteren in de week waarin de normale wekelijkse arbeidsduur (max. 9u/dag en max. 40u/week) is voorzien.

Wat met ontslag?

Medewerkers in een wisselend weekregime zijn beschermd tegen ontslag dat gebaseerd zou zijn op hun keuze voor de alternatieve werktijden. Een werknemer ontslaan om andere redenen kan natuurlijk wel nog. Bovendien moet je er als werkgever voor zorgen dat je jouw werknemer niet nadelig behandelt.

Let op voor sancties

Het is belangrijk om zowel het schriftelijk verzoek van de werknemer als ook de schriftelijke overeenkomst tussen werknemer en werkgever bij te houden in het arbeidsreglement en goed te bewaren gedurende vijf jaar vanaf het einde van de periode waarop de overeenkomst betrekking heeft. Doe je dit niet, of je kan de documenten niet ter beschikking stellen voor de inspectiediensten, loop je risico op sancties.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...