My Liantis

Verloning personeel 01 maart 2020

Staking in de non-profitsector op 5 maart

Op 5 maart 2020 wordt er een nationale stakingsdag georganiseerd door het Gemeenschappelijk Vakbondsfront voor de Vlaamse non-profitsector. De 24-urenstaking komt er door de besparingen van de Vlaamse regering. Mogelijk wordt er die dag ook in de federale non-profitsector gestaakt.

Mogen je medewerkers afwezig blijven?

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. In principe kan je je hier als werkgever dan ook niet tegen verzetten. Evenmin kan je eisen dat je medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de betoging.

In de ziekenhuissector en ouderenzorg kan je je personeel opvorderen voor een minimale dienstverlening. Op die dag moet immers minstens de zondagsdienst verzekerd zijn. Je doet hierbij eerst een beroep op het werkwillig personeel. Als er zich te weinig medewerkers aanbieden en je geen akkoord bereikt met je personeel, kan je je wenden tot de voorzitter van het verzoeningsbureau van het PC 330. Het verzoeningsbureau zal een oplossing zoeken en desnoods personen aanwijzen die onmisbaar zijn om te voorzien in de noodzakelijke dienstverlening.

Ook in de sector voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten kan je met je vakbondsafvaardiging of met je personeel in een overeenkomst vastleggen welke functies er minimaal ingevuld moeten worden en hoeveel werknemers daarvoor nodig zijn.

Hebben je medewerkers recht op loon?

Medewerkers die deelnemen aan de staking, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond dan zal hij of zij van hen een stakingsvergoeding krijgen. Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen.

Een medewerker die al het mogelijke doet om tijdig op het werk te raken, maar die door omstandigheden buiten zijn wil om, niet of niet tijdig op het werk of bedrijventerrein raakt, bijvoorbeeld door een niet te voorziene versperring van de openbare weg, heeft recht op gewaarborgd dagloon.

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten?

Als slechts enkele van je medewerkers aan de betoging deelnemen – en dit dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen je bedrijf – kan je een beroep doen op uitzendkrachten. Als veel van je medewerkers ervoor kiezen om te gaan betogen – en dit dus wel gevolgen heeft voor de activiteit van je bedrijf – kan je geen beroep doen op uitzendkrachten.