My Liantis

Personeelsbeleid 28 april 2022

Recht op klein verlet voor een communiefeest?

Een werknemer mag - met behoud van loon - afwezig zijn op de dag van de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van één van zijn kinderen. Als de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop in je firma niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag opnemen op de voorgaande of de volgende gewone werkdag. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden.

Voorbeeld Je medewerker werkt voltijds van maandag tot en met vrijdag. Op donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag) doet zijn zoon zijn plechtige communie. In dit geval mag je medewerker klein verlet opnemen op woensdag 25 mei of op vrijdag 27 mei.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor een eigen kind van de werknemer, als voor een kind van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. Het kind hoeft bovendien niet gedomicilieerd te zijn op het adres van de werknemer die klein verlet wenst op te nemen.

Voorwaarden

Als je medewerker klein verlet wil opnemen, dan dient hij je daarvan vooraf zo spoedig mogelijk te verwittigen. Je mag het recht op klein verlet niet verhinderen, maar je mag uiteraard wel een bewijsstuk opvragen. De school, de catechist of het organiserend comité van het feest van de vrijzinnige jeugd kunnen een attest afleveren. Je medewerker mag het klein verlet enkel gebruiken voor het doel waarvoor het toegekend is.

Wat met de eerste communie of het lentefeest?

Voor de eerste communie of het lentefeest is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meerdere kinderen op dezelfde dag

Indien meerdere kinderen uit een gezin op dezelfde dag hun plechtige communie doen of deelnemen aan het feest van de vrijzinnige jeugd (bijvoorbeeld meerlingen of kinderen uit het vorig huwelijk van de partners) dan hoef je als werkgever slechts éénmaal recht op klein verlet toe te kennen.

Minimumregeling

De algemene regeling is slechts van toepassing in zoverre er geen gunstigere regeling voorzien is in een collectieve arbeidsovereenkomst, een arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst. Je dient eerst na te gaan of er op sector- of ondernemingsniveau iets voorzien is. Is dit niet het geval, dan geldt de algemene regeling.