My Liantis

Personeelsbeleid 28 april 2019

Educatief verlof Waals Gewest: deadline voor terugbetaling nadert

Nam je werknemer in het Waals Gewest tijdens het schooljaar 2017-2018 betaald educatief verlof? Dan kon je tot en met 31 maart 2019 een terugbetalingsaanvraag indienen bij de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forum. Die termijn is recent wel uitzonderlijk verlengd tot en met 15 mei 2019.

Betaald educatief verlof

Werknemers hebben het recht om een erkende opleiding te volgen tijdens hun werkuren, met behoud van hun loon. Hiervoor krijgen ze educatief verlof. Als werkgever kan je dit niet weigeren, maar er moet wel een akkoord zijn over de werkplanning.

Terugbetaling

Per uur educatief verlof dat je je medewerkers toekende, heb je recht op een forfaitaire vergoeding van 21,30 euro. Is je onderneming in het Waals Gewest gevestigd, dan kan je als werkgever via Forem aanspraak maken op de terugbetaling. Ondernemingen met vestiging in de Duitstalige Gemeenschap kunnen een terugbetaling aanvragen via het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Staan er voor jouw onderneming verschillende uitbatingsadressen geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen? Dan bepaalt de plaats van effectieve tewerkstelling van je medewerker bij welke gewestelijke instantie je de terugbetaling aan kan vragen.

Hoe een terugbetaling van educatief verlof aanvragen?

Wie een terugbetaling wil bekomen, moet hiervoor een schuldvordering indienen, vergezeld van de nodige bewijsstukken. Elke aanvraag moet zeker de volgende documenten bevatten:

  • een individuele steekkaart per medewerker met de verlofperiodes die werden toegekend;
  • het origineel getuigschrift van regelmatige inschrijving;
  • het origineel getuigschrift van nauwgezetheid;

In bepaalde gevallen zal je nog enkele bijkomende documenten moeten bezorgen:

  • indien je medewerker minder dan 4/5 werkt met een vast uurrooster of een beroep doet op verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren, moet je een bewijs aanleveren dat de lessen effectief samen vielen met de arbeidstijd;
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van elke medewerker met een variabel deeltijds uurrooster.
  • volgt een medewerker een opleiding die leidt tot een eerste diploma hoger secundair onderwijs, dan dient hij of zij op eer te verklaren nog niet over zo’n diploma te beschikken.

Uiterlijke datum voor aanvragen

Voor opleidingen die je medewerkers tijdens het schooljaar 2017-2018 volgden, lag de deadline voor aanvragen in het Waals Gewest op 31 maart 2019. De Waalse arbeidsbemiddelingsdienst (het Forem) geeft werkgevers nu nog extra tijd tot en met 15 mei 2019.

De aanvraag moet je dus uiterlijk op 15 mei 2019 met de post (de poststempel geldt als bewijs) versturen naar:

Forem

Congé-éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi