Sneller op de hoogte van deeltijdse variabele werkroosters: pas tijdig je arbeidsreglement aan

Als werkgever moet je werknemers die deeltijds werken in een variabel uurrooster minstens zeven werkdagen op voorhand op de hoogte moeten brengen van hun uurrooster. Dat staat beschreven in de arbeidsdeal van november 2022. Voordien moest je als werkgever minstens vijf werkdagen op voorhand het uurrooster doorspelen aan je medewerkers. In bepaalde sectoren gelden wel enkele uitzonderingen, al wordt de minimale termijn in dat geval opgetrokken van één werkdag naar drie werkdagen.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 07 augustus 2023

Praktisch: wijziging van je arbeidsreglement

Als je als werkgever vóór 20 november 2022 al medewerkers tewerkstelt met een variabel deeltijds werkrooster, moet je binnen de negen maanden nadat de nieuwe arbeidsdeal in werking treedt, je arbeidsreglement aanpassen. Die termijn loopt nu bijna ten einde. Ten laatste op 19 augustus 2023 moet je je arbeidsreglement aanpassen volgens de procedure 'wijziging arbeidsreglement'. Pas vanaf dan zijn de nieuwe verwittigingstermijnen van kracht.

Uitzondering voor sectoren met een kortere verwittigingstermijn

In sectoren die een verwittigingstermijn hebben met minder dan drie werkdagen, blijft die kortere termijn gelden tot de sectorale cao ophoudt te bestaan. De maximale einddatum hiervoor was 31 december 2022. De nieuwe sectorale cao moet een verwittigingstermijn van minimaal drie werkdagen voorzien. Als er in een bepaalde sector geen nieuwe sectorale cao komt, valt die sector vanaf 1 januari 2023 terug op een verwittigingstermijn van zeven werkdagen.

Uitzondering in de horeca en in de textielverzorging

In de horeca (PC 302) en de textielverzorging (PC 110) zou de verwittigingstermijn vanaf 1 januari 2023 drie werkdagen worden als de sector geen nieuwe cao opstelde tegen 31 december 2022. Beide sectoren hebben ondertussen een sectorale cao afgesloten. De horeca heeft een termijn van drie werkdagen bepaald. De textielverzorging bepaalde een termijn van zeven werkdagen. Als de werkgever een bepaalde procedure naleeft, kan hij of zij die termijn terugbrengen naar drie werkdagen.

Uitzondering in de tuinbouw, schoonmaak en autorijscholen

In enkele sectoren blijft een verwittigingstermijn van minder dan drie werkdagen na 31 december 2022 behouden, ook tot dat de sectorale cao ophoudt te bestaan. Het gaat om volgende sectoren:

  • Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145);
  • Paritair comité voor de schoonmaak (PC 121) in geval van onvoorziene noodzakelijkheid na instemming van de werknemer;
  • Aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200), enkel voor de autorijscholen. 

Relevante artikels

Lees zeker ook ...