Arbeidsdeal voorziet soepeler avond- en nachtwerk in e-commerce

Omdat er in België een verbod heerst op nachtwerk (tussen 20u en 6u ’s ochtends) is het voor bedrijven in de e-commerce vaak moeilijk om concurrentieel te zijn met collega’s in binnen- en buitenland. De arbeidsdeal voorziet nu maatregelen om werknemers vlotter in te zetten na 20u.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 01 augustus 2022

Invoeren van nachtwerk: hoe ga je te werk?

Als werkgever kan je nachtwerk invoeren door middel van een CAO of via een wijziging van het arbeidsreglement. Dit kan enkel als je prestaties levert tussen 20u en middernacht in het kader van e-commerce. Hieronder verstaan we alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel van roerende goederen.

Introduceer nachtarbeid met een experiment

Ook op basis van een experiment kan je als werkgever nachtarbeid lanceren in je onderneming. Werknemers kunnen dan vrijwillig nachtarbeid verrichten tussen 20u en 24u, niet tussen 24u en 5u ’s ochtends. Medewerkers die dit willen proberen, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen. In het geval van een experiment, hoef je het arbeidsreglement niet te wijzigen maar geef je je medewerkers wel de kans te wennen aan nachtarbeid. Na een bepaalde periode kan je nachtarbeid dan definitief invoeren.

Bescherming tegen ontslag

Medewerkers die niet kiezen voor nachtarbeid, of niet willen meestappen in het experiment, zijn beschermd tegen ontslag dat gebaseerd zou zijn op hun keuze. Een werknemer ontslaan om andere redenen kan natuurlijk wel nog. Bovendien moet je er als werkgever voor zorgen dat je de werknemers die openstaan voor nachtarbeid niet nadelig behandelt.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...