My Liantis

Verloning personeel 08 februari 2019

Vakbondsactie 13 februari: wat nu als werkgever?

Op 13 februari 2019 organiseren de drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een actiedag naar aanleiding van de vastgelopen onderhandeling over het IPA (interprofessioneel akkoord). Vooral de loonnorm die op tafel ligt - en voorziet dat de lonen de komende twee jaar met hooguit 0,8 % bovenop de inflatie mogen stijgen - moet het ontgelden.

Mogen je medewerkers afwezig blijven?

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. In principe kan je jou hier als werkgever dan ook niet tegen verzetten. Evenmin kan je eisen dat je medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de betoging.

Enkel in sommige sectoren, zoals in de non-profitsector, kan je personeel opvorderen om een minimale dienstverlening te verzekeren.

Hebben je medewerkers recht op loon?

Medewerkers die gaan betogen, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond dan zal hij of zij van hen een stakingsvergoeding krijgen. Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen.

Een medewerker die al het mogelijke doet om tijdig op het werk te raken, maar die door omstandigheden buiten zijn wil om, niet of niet tijdig op het werk of bedrijventerrein raakt heeft recht op gewaarborgd dagloon. Dat kan bijvoorbeeld door een niet te voorziene versperring van de openbare weg.

Werkwilligen die daarentegen wel tijdig aan het bedrijf of bedrijventerrein aankomen, maar door de staking niet kunnen werken, hebben geen recht op loon. Dat kan bijvoorbeeld door een stakingspiket aan het bedrijf of bedrijventerrein. Voor de staking op 13 februari 2019 zal de RVA ook geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen toekennen.

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten?

Als slechts enkele van je medewerkers aan de betoging deelnemen – en dit dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen je bedrijf – kan je een beroep doen op uitzendkrachten. Als veel van je medewerkers er voor kiezen om te gaan betogen – en dit dus wel gevolgen heeft voor de activiteit van je bedrijf – kan je geen beroep doen op uitzendkrachten.

Actiedag op 8 maart 2019

Ook op 8 maart 2019 zou je te maken kunnen krijgen met actievoerende medewerkers. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag roepen verschillende stemmen immers op tot acties. Een eventuele staking wordt, in tegenstelling tot gerichte acties, niet ondersteund door de vakbonden.