Steun voor zelfstandigen die zijn getroffen door het noodweer

Het noodweer heeft in een groot deel van ons land voor catastrofale situaties gezorgd. Getroffen zelfstandigen kunnen rekenen op een aantal steunmaatregelen. Dat maakte minister van Zelfstandigen Clarinval bekend. We zetten ze hier op een rijtje.

6 minuten leestijd Steunmaatregelen 02 november 2021

Om welke steun gaat het?

1. Uitkering overbruggingsrecht

Er zijn verschillende opties afhankelijk van de maand(en) waarvoor je steun wil vragen.

Voor de periode juli – augustus – september 2021

Zelfstandigen die hun activiteit door het noodweer moesten onderbreken, kunnen gebruikmaken van het klassieke overbruggingsrecht ‘gedwongen onderbreking door een natuurramp’. Zodra je je activiteit minstens zeven dagen hebt moeten onderbreken, kan je rekenen op een uitkering.

Opgelet: de gedwongen onderbreking moet het gevolg zijn van schade aan een gebouw dat je voor professionele doeleinden gebruikt of aan andere professionele uitrusting. Als je je activiteit onderbrak omwille van schade aan je privéwoning die je niet professioneel gebruikt, kom je niet in aanmerking voor dit type overbruggingsrecht. Mogelijk kom je wel in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling.

Per periode van zeven dagen bedraagt de uitkering 329,38 euro (zonder personen ten laste) en 411,60 euro (met personen ten laste). Sinds 1 september zijn deze bedragen verhoogd tot respectievelijk 335,97 euro en 419,83 euro. Na 28 dagen gaat het om een uitkering tot 1.317,52 euro en 1.646,38 euro. Sinds 1 september zijn deze bedragen verhoogd tot respectievelijk 1.343,87 euro en 1.679,31 euro.

Om aanspraak te kunnen maken op de uitkering, moet je tijdens het tweede en derde kwartaal van 2021 aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxi-statuut). Daarnaast moet je in de periode van het vierde kwartaal van 2017 tot en met het derde kwartaal van 2021 minstens 4 kwartalen je sociale bijdrage betaald hebben. Ben je recent gestart, dan moet je 2 kwartalen betaald hebben

Opgelet: de uitkering kan binnen dezelfde maand niet worden gecumuleerd met het tijdelijke overbruggingsrecht in het kader van de coronacrisis.

Hoe kan je de uitkering aanvragen? Vul dit verkort aanvraagformulier in en bezorg het ons via e-mail of aangetekende zending of breng het binnen in een van onze kantoren. Je moet je aanvraag indienen zijn vóór 1 april 2022. Voeg zoveel mogelijk bewijsstukken toe (bijvoorbeeld foto’s, documenten van de verzekeringsmaatschappij …).Voor de periode oktober – november – december 2021

Er zijn verschillende opties afhankelijk van je situatie. We vatten het kort voor je samen:

Je bent (opnieuw) aan het werk, maar je omzet ligt minstens 65% lager dan vroeger.

Zelfstandigen die slachtoffer werden van het noodweer en daardoor een aanzienlijk omzetverlies lijden, kunnen terugvallen op het tijdelijk overbruggingsrecht voor slachtoffers van de overstromingen.

Je hebt recht op deze uitkering als je omzet van de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je een aanvraag indient minstens 65% lager ligt dan de omzet in diezelfde kalendermaand in 2019.

De uitkering bedraagt 1.343,87 euro (zonder personen ten laste) of 1.679,31 euro (met personen ten laste) per maand.

Om hierop aanspraak te kunnen maken, moet je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxi-statuut) zijn en in de periode van het eerste kwartaal van 2018 tot en met het vierde kwartaal van 2021 minstens 4 kwartalen je sociale bijdrage betaald hebben. Ben je recent gestart, dan moet je 2 kwartalen betaald hebben.

Ook zelfstandigen in bijberoep, zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep (‘artikel 37’), student-zelfstandigen, 65-plussers en gepensioneerden hebben recht op een (halve) uitkering, als ze voldoende hoge sociale bijdragen betalen.

Hoe kan je de uitkering aanvragen? Vul dit verkort aanvraagformulier in en bezorg het ons via e-mail of via aangetekende zending of breng het binnen in een van onze kantoren. Je aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 juli 2022.

Je activiteiten zijn nog steeds onderbroken en zullen pas later terug opstarten.

  • Als je door de overstromingen een omzetverlies lijdt van minstens 65%, kan je een uitkering vragen in het kader van het tijdelijk overbruggingsrecht voor slachtoffers van de overstromingen. Meer info vind je hierboven.
  • Verwacht je je activiteiten nog het volledige vierde kwartaal te moeten onderbreken? Dan kan het interessant zijn om te kiezen voor het klassieke overbruggingsrecht ‘gedwongen onderbreking door een natuurramp’. Je ontvangt dezelfde uitkering, maar hoeft bovendien ook geen sociale bijdrage te betalen voor dit kwartaal, terwijl het kwartaal toch meetelt voor je pensioen en je sociale bescherming in het algemeen. Meer info vind je hierboven.

Je hebt je activiteiten definitief stopgezet.

Je kan het klassieke overbruggingsrecht ‘gedwongen onderbreking door een natuurramp’ vragen. Je ontvangt een uitkering en, hoewel je geen sociale bijdragen meer betaalt, tellen er (maximum) vier bijkomende kwartalen mee voor je pensioen en je sociale bescherming in het algemeen. Meer info vind je hierboven.

 

2. Vermindering van de voorlopige bijdragen

Wanneer je inkomsten dalen, kan je onder bepaalde voorwaarden een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen.

Hoe kan je de vermindering aanvragen? Dat kan via je klantenadviseur of via ons online portaal My Liantis. 

3. Betalingsuitstel

Ben je actief in de fruitteeltsector (appelen en peren, aardbeien en kersen) en werd je ook met zware financiële moeilijkheden geconfronteerd door ongunstige weersomstandigheden (zoals de vrieskou voor de appelen en peren in het voorjaar of de onweersbuien voor de aardbeien en kersen), dan kan je uitstel vragen voor de betaling van de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal van 2021. Je moet deze bijdragen uiterlijk betalen op 15 december 2022. Je kan je aanvraag hiervoor indienen tot en met 14 december 2021.

Vroeg je voor de bijdragen van het vierde kwartaal 2021 al een betalingsuitstel aan door de coronacrisis, dan kan je niet nog eens een nieuw betalingsuitstel aanvragen. Deze aanvraag is bovendien overbodig doordat je al van uitstel van betaling geniet door je eerdere aanvraag.

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen betaald zijn.

Het uitstel van betaling heeft enkel betrekking op de voorlopige sociale bijdragen en geldt dus niet voor regularisaties van voorafgaande periodes.

Hoe kan je het betalingsuitstel aanvragen? Vraag bij je persoonlijke klantenadviseur het betalingsuitstel aan. Doe dit per e-mail, per brief of stuur hem een bericht via My Liantis. Vermeld in je aanvraag de volgende gegevens:

  • Je naam, voornaam en je woonplaats
  • De naam en het adres van je bedrijf
  • Het ondernemingsnummer van je bedrijf
  • Voeg een bewijsstuk toe (bv. foto’s) of leg duidelijk uit welke schade je bedrijf je leed.

4. Vrijstelling van sociale bijdragen

Het is ook mogelijk om een vrijstelling van de sociale bijdragen aan te vragen. Als de vrijstelling wordt goedgekeurd door de overheid, ben je de betrokken bijdrage niet meer verschuldigd.

Ben je getroffen door het noodweer, dan geldt een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor de bijdrage van het derde kwartaal van 2021. Ben je actief in de fruitteeltsector (appelen en peren, aardbeien en kersen) en ben je ook getroffen door de ongunstige weeromstandigheden (vrieskou in het voorjaar of onweersbuien), dan kan je een vereenvoudigde aanvraag voor een vrijstelling indienen voor de bijdrage van het derde en het vierde kwartaal van 2021.

Houd er rekening mee dat je voor een kwartaal met vrijstelling geen pensioenrechten opbouwt. Een vrijgesteld kwartaal telt ook niet mee voor de voorwaarde van effectieve bijdragebetaling in het kader van het overbruggingsrecht.

Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor deze vrijstelling.

Hoe kan je de vrijstelling aanvragen? Vul onderstaand aanvraagformulier in en bezorg het ons terug. Dat mag via e-mail, via de gewone post, via een aangetekende zending of door het binnen te brengen in een van onze kantoren.

5. Bijkomende regionale steun

Ook de Waalse overheid voorziet verschillende steunmaatregelen voor ondernemers die getroffen zijn door de overstromingen. Je vindt het volledige overzicht terug op de website van 1890.be.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...