My Liantis

Verloning personeel 25 september 2019

Faillissement Thomas Cook: wat als je medewerker gestrand is?

Het faillissement van touroperator Thomas Cook, die in België ook met het merk Neckermann actief is, roept veel vragen op. De kans bestaat dat medewerkers gestrand raken op hun reisbestemming. Wat betekent dit dan voor het loon en het vakantierecht van die medewerker?

Impact op de werkvloer

Het komt wel vaker voor dat werknemers niet tijdig terug op het werk raken wegens problemen bij de terugkeer uit vakantie. Afgelopen winter was dit bijvoorbeeld het geval na hevige sneeuwval in het zuiden van Europa.

De problemen bij touroperator Thomas Cook zorgen voor tal van uitgestelde en geschrapte vluchten. Hierdoor zullen ook nu ongetwijfeld een aantal werknemers niet tijdig op het werk raken.

Resterende vakantie opnemen

Een werknemer die niet tijdig terug op het werk raakt, kan in eerste instantie bijkomend verlof of inhaalrust vragen voor deze niet gewerkte dagen. Dit veronderstelt uiteraard dat de werknemer zijn vakantiedagen voor dit jaar nog niet opgesoupeerd heeft. In dit geval ontvangt de werknemer het gewone loon voor deze vakantiedag(en).

Verlof zonder wedde

Aangezien het jaar al ver gevorderd is, bestaat de kans dat werknemers hun laatste vakantiedagen al hebben opgebruikt. Is dat het geval, dan is verlof zonder wedde een alternatief. Als werkgever dien je hier expliciet mee akkoord te gaan en ben je voor die dagen uiteraard ook geen loon verschuldigd.

Uitkering RVA onwaarschijnlijk

Raakt je medewerker bij een geval van overmacht niet tijdig op het werk, dan kan hij onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een uitkering van de RVA.

In het geval van het faillissement van Thomas Cook is dat echter niet per definitie zo. De huidige situatie bemoeilijkt namelijk enkel die terugkeer of zorgt ervoor dat ze duurder uitvalt, maar volstrekt onmogelijk zal terugkeren in de meeste gevallen niet zijn.

Vragen staat vrij

Dit neemt niet weg dat je werknemer toch een aanvraag tot tussenkomst kan richten tot de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA. Deze onderzoekt geval per geval of de situatie als overmacht kan beschouwd worden.

Zo kende de RVA in 2010, na de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull, wel werkloosheidsuitkeringen wegens tijdelijke overmacht toe aan de gestrande reizigers. Er kon toen geen enkele vlucht doorgaan, met alle gevolgen van dien voor de Belgische en Europese economie.