My Liantis

Sociaal statuut 02 augustus 2019

Toch pensioenrechten bij vrijstelling sociale bijdragen

Sinds begin 2019 is het RSVZ (Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) bevoegd voor de vrijstelling van sociale bijdragen in plaats van de FOD Sociale Zekerheid. Er kwamen enkele belangrijke veranderingen. Betaal je als zelfstandige voorlopige sociale bijdragen, maar worden je regularisatiebijdragen later vrijgesteld? Dan bouw je toch pensioenrechten op.

Bevoegdheidsoverdracht

Met de bevoegdheidsoverdracht centraliseert de overheid situaties van zelfstandigen die moeilijkheden hebben om hun sociale bijdragen te betalen. Het RSVZ was immers voordien al bevoegd om een kwijtschelding van verhogingen te verlenen.

Vrijstelling aanvragen

Als zelfstandige kan je nog steeds een vrijstelling aanvragen voor je voorlopige sociale bijdragen. Maar sinds de hervorming geldt een toegekende vrijstelling van de voorlopige sociale bijdragen ook meteen voor de eventueel later verschuldigde regularisatiebijdragen.

Betaalde je aanvankelijk je voorlopige sociale bijdragen maar heb je moeilijkheden om je regularisatiebijdragen te betalen? Weet dan dat je de mogelijkheid hebt om een vrijstelling te vragen, uitsluitend voor je regularisatiebijdragen.

Pensioenrechten

Wie een vrijstelling geniet, blijft in orde met de mutualiteit, maar bouwt voor de kwartalen in kwestie geen pensioenrechten op. Betaal je als zelfstandige voorlopige sociale bijdragen en worden je regularisatiebijdragen vrijgesteld? Dan worden je pensioenrechten toch vastgesteld op basis van de betaalde voorlopige sociale bijdragen.