My Liantis

Welzijn op het werk 23 februari 2021

Vakbondsacties op 25 februari 2021

Op 25 februari 2021 organiseren het ABVV, ACV en ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag.  De nadruk ligt op het informeren en sensibiliseren over de interprofessionele onderhandelingen. De acties kunnen verschillende vormen aannemen (werkonderbrekingen, personeelsvergaderingen …).

Mogen je medewerkers afwezig blijven op een actiedag?

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. In principe kan je je daar als werkgever dan ook niet tegen verzetten. Je kan evenmin eisen dat je medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de betoging of andere actie.

Enkel in bepaalde sectoren, zoals in de non-profitsector, kan je personeel opvorderen om een minimale dienstverlening te verzekeren.

Hebben je medewerkers recht op loon?

Medewerkers die het werk onderbreken, werken die dag niet en hebben daardoor geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond, dan krijgt hij van hen een stakingsvergoeding.  Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen.

Een medewerker die al het mogelijke doet om tijdig op het werk te raken, maar die door omstandigheden buiten zijn wil om niet of niet tijdig op het werk of bedrijventerrein raakt, bijvoorbeeld door een onvoorziene versperring van de openbare weg, heeft recht op een gewaarborgd dagloon.

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten?

Ja. Als slechts enkele van je medewerkers het werk onderbreken – en dat dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen je onderneming – kan je een beroep doen op uitzendkrachten. Aangezien het in dit geval enkel om acties zou gaan en niet om een staking, geldt het verbod op het tewerkstellen van uitzendkrachten niet.

Nee. Als veel van je medewerkers ervoor kiezen om het werk te onderbreken – en dat dus wel gevolgen heeft voor de activiteit van je bedrijf - kan je geen beroep doen op uitzendkrachten. Als op 25 februari 2021 de acties uitmonden in een staking, is het alsnog verboden om uitzendkrachten in te schakelen.