My Liantis

Loonberekening: fiscale bedragen

Hoeveel mag een fietsvergoeding bedragen? Voor welk bedrag mag een werkgever tussenkomen in de verwarming- en elektriciteitskosten? Elk jaar maakt de fiscale administratie bekend welke fiscale bedragen van toepassingen zijn voor de loonberekening. De belangrijkste aanpassingen voor de inkomsten van 2022 (aanslagjaar 2023) vind je hier in een notendop. 

Woon-werkverkeer en fietsvergoeding

Op het vlak van het woon-werkverkeer veranderen de bedragen ook dit jaar. De maximale vrijstelling die je medewerker kan genieten op de tussenkomst in de kosten voor woon-werkverkeer met een privévoertuig stijgt naar 430 euro op jaarbasis.

Dit vertaalt zich in een maandelijkse korting op de bedrijfsvoorheffing van maximaal 35,83 euro. De belastingvrije fietsvergoeding bedraagt 0,25 euro per km. Dit bedrag geldt ook voor de ‘speed pedelec’ en gelijk welk ander ‘rijwiel’ (stadsfiets, racefiets …).

Bedrijfswagens

Het minimumbedrag van het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen bedraagt dit jaar 1.400 euro.

Voordeel verwarming en elektriciteit

Genieten werknemers, leidinggevenden of bedrijfsleiders gratis verwarming en elektriciteit, dan betalen ze belastingen op een forfaitair bedrag. Ook hier valt een lichte stijging te noteren.

Verwarming

 • Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 2.030 euro 

 • Andere verkrijgers: 910 euro 

Elektriciteit

 • Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 1.010 euro 

 • Andere verkrijgers: 460 euro 

PC-privé

De wetgever heeft zelfs een speciale regeling uitgewerkt voor werkgevers die hun personeel financieel willen steunen bij de aankoop van een privécomputer. Die kreeg de naam ‘pc-privéplan’ mee. Er zijn wel strikte voorwaarden verbonden aan dit pc-privéplan.

Zo is de tussenkomst van de werkgever in een privé-pc en/of randapparatuur en internetverbinding vrijgesteld van belasting voor maximum 920 euro (aanslagjaar 2022). Voor het aanslagjaar 2023 gaat het om een bedrag van maximum 940 euro.

Dit voordeel krijg je echter enkel wanneer je jaarinkomen onder de grens van 36.030 euro ligt (aanslagjaar 2022). Voor het aanslagjaar 2023 ligt de grens op 36.900 euro. Je werkgever mag bovendien op geen enkel moment zelf eigenaar zijn van het informaticamateriaal.

Loonbonus

De loonbonus blijft nog – ook na de invoering van de winstpremie – een ideaal middel om je werknemers te motiveren om een collectieve doelstelling te behalen. Deze valt bovendien ook niet onder de toepassing van de loonnorm. Voor het inkomstenjaar 2021 is het nieuwe maximumbedrag van de loonbonus 2.942 euro. De RSZ hanteert een maximum van 3.383 euro.

Sportbeoefenaars

Het grensbedrag van de brutoberoepsinkomsten voor sportbeoefenaars ligt voor 2021 vast op 20.070 euro.

Kunstenaars

De 'kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars' is een all-inkostenvergoeding die niet te combineren valt met andere kostenvergoedingen:

 • maximaal 129,93 euro per dag per opdrachtgever in 2021 

 • maximaal 2.578,51 euro voor alle artistieke prestaties in 2021

Vrijwilligerswerk

De maximale bedragen van de onbelaste kostenvergoeding stijgen een beetje. Vanaf 1 januari 2021 zijn dit de maximumbedragen:

 • 34,71 euro per dag 
 • 1.388,41 euro per jaar 

Voor bepaalde vrijwilligerscategorieën geldt vanaf het eerste kwartaal 2021 een verhoogd jaarbedrag van 2.549,90 euro (het dagbedrag blijft 34,71 euro). Het gaat om volgende categorieën van vrijwilligers:

 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
 • het niet-dringend, liggend ziekenvervoer (ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt, volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt).

Studenten

Ook de maximale bedragen die studenten mogen bijverdienen om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders, zijn aangepast:

 • algemeen: netto belastbaar inkomen 3.490 euro 
 • kind van alleenstaande ouder: netto belastbaar inkomen: 5.040 euro 
 • gehandicapt kind van alleenstaande ouder: netto belastbaar inkomen: 6.400 euro 

Bereken eenvoudig het loon van je medewerkers. Ga in een handomdraai van bruto naar netto en omgekeerd met onze bruto-nettocalculator.

Bereken het!