My Liantis

Loonberekening: fiscale bedragen

Hoeveel mag een fietsvergoeding bedragen? Voor welk bedrag mag een werkgever tussenkomen in de verwarming- en elektriciteitskosten? Elk jaar maakt de fiscale administratie bekend welke fiscale bedragen van toepassingen zijn voor de loonberekening. De belangrijkste aanpassingen voor de inkomsten van 2018 (aanslagjaar 2019) vind je hier in een notendop. 

Woon-werkverkeer en fietsvergoeding

Op het vlak van het woon-werkverkeer veranderen de bedragen ook dit jaar. De maximale vrijstelling die je medewerker kan genieten op de tussenkomst in de kosten voor woon-werkverkeer met een privévoertuig stijgt naar € 400 op jaarbasis.

Dit vertaalt zich in een maandelijkse korting op de bedrijfsvoorheffing van maximaal € 33,30. De belastingvrije fietsvergoeding blijft op € 0,23/km. Dit bedrag geldt sinds vorig jaar ook voor de ‘speed pedelec’ en gelijk welk ander ‘rijwiel’ (stadsfiets, racefiets …).

Bedrijfswagens

Het minimumbedrag van het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen bedraagt dit jaar € 1.310 (in 2017 bedroeg dit nog € 1.280).

Voordeel verwarming en elektriciteit

Genieten werknemers, leidinggevenden of bedrijfsleiders gratis verwarming en elektriciteit, dan betalen ze belastingen op een forfaitair bedrag. Ook hier valt een lichte stijging te noteren.

Verwarming

 • Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: € 1.990 (2017: € 1.950) 

 • Andere verkrijgers: € 900 (2017: €880) 

Elektriciteit

 • Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: € 990 (2017: € 970) 

 • Andere verkrijgers: € 450 (2017: € 440) 

PC-privé

Wil je tussenkomen in de aankoopprijs van een computer (PC-privéplan) door een medewerker? Dan kan de belastingvrije tegemoetkoming oplopen tot € 880 (2017: € 860). Dit voordeel kan je echter enkel toekennen wanneer het jaarinkomen van je medewerker onder de grens van € 34.540 (2017: € 33.820) ligt.

Loonbonus

De loonbonus blijft nog – ook na de invoering van de winstpremie – een ideaal middel om je werknemers te motiveren om een collectieve doelstelling te behalen. Deze valt bovendien ook niet onder de toepassing van de verstrengde loonnorm. Voor het inkomstenjaar 2018 is het nieuwe maximumbedrag van de loonbonus € 2.880 (2017: € 2.830). De RSZ hanteert een maximum van € 3.313 (2017: € 3.255).

Sportbeoefenaars

Het grensbedrag van de brutoberoepsinkomsten voor sportbeoefenaars ligt voor 2018 vast op € 19.670 (2017: € 19.260).

Kunstenaars

De 'kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars' is een all-inkostenvergoeding die niet te combineren valt met andere kostenvergoedingen:

 • maximaal € 126,71 per dag per opdrachtgever in 2018 (2017: € 124,66) 

 • maximaal € 2.534,11 voor alle artistieke prestaties in 2018 (2017: € 2.493,27) 

Vrijwilligerswerk

De maximale bedragen van de onbelaste kostenvergoeding stijgen een beetje. Vanaf 1 januari 2018 zijn dit de maximumbedragen:

 • € 34,03 per dag (2017: € 33,36)
 • € 1.361,23 per jaar (2017: € 1.334,55)

Studenten

Ook de maximale bedragen die studenten mogen bijverdienen om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders, zijn aangepast:

 • algemeen: netto belastbaar inkomen € 3.270 (2017: € 3.200)
 • kind van alleenstaande ouder: netto belastbaar inkomen: € 4.720 (2017: € 4.620)
 • gehandicapt kind van alleenstaande ouder: netto belastbaar inkomen: € 5.990 (2017: € 5.860)

Bereken eenvoudig het loon van je medewerkers. Ga in een handomdraai van bruto naar netto en omgekeerd met onze bruto-nettocalculator.

Bereken het!