My Liantis

Van student tot flexijob: alles wat je als horecawerkgever moet weten

In de horeca bestaan naast de traditionele statuten ook enkele sectorspecifieke statuten. Welke formaliteiten en verplichtingen aan deze statuten verbonden zijn, lees je in dit handig overzicht.

Doelgroepvermindering horeca

Traditionele statuten in de horeca

Deeltijdse horecamedewerkers

Een deeltijdse werknemer werkt met vaste regelmaat aan een gemiddeld uurrooster dat lager ligt dan de voltijdse arbeidsduur. De minimale wekelijkse arbeidsduur in de horeca bedraagt tien uren per week, tenzij de voorwaarden voor een zogenaamd 'vierurencontract' van toepassing zijn.

Lees meer

Voltijdse horecamedewerkers

Werf je als horecawerkgever een medewerker aan met een uurrooster dat gemiddeld 38 uren per week bedraagt, dan wordt hij of zij als voltijdse medewerker beschouwd. Hieruit komen een aantal arbeidsrechtelijke verplichtingen voort.

Lees meer

Doelgroepvermindering voor voltijdse medewerkers

Als werkgever in de horeca kan je beroep doen op een specifieke doelgroepvermindering voor maximum vijf voltijdse medewerkers. Per medewerker kan je een korting van 500 euro op je sociale bijdragen krijgen. Ontdek de voorwaarden en formaliteiten die hieraan verbonden zijn.

Lees meer

Goedkope overuren

Ondanks de slechte weersvoorspelling is het terrasjesweer. Mogen je medewerkers dan overuren maken? En wat met de uitbetaling van die overuren?

Lees meer

Specifieke statuten

Flexijobs

Het flexijobstatuut laat je als werkgever toe tijdelijke extra hulp in te schakelen op een fiscaal voordelige manier. Het statuut bestaat al sinds december 2015 in de horeca. Sinds 1 januari 2018 kunnen ook werkgevers uit andere sectoren een beroep doen op het statuut. 

Lees meer

Gelegenheidsmedewerkers of extra's

Iedereen – ook uitzendkrachten – kan als extra aan de slag, zolang hij of zij geen vast contract heeft bij de werkgever in kwestie. Toch zijn enkele belangrijke voorwaarden aan dit statuut verbonden.

Lees meer

Jobstudenten

Zowel tijdens de zomervakantie als tijdens de rest van het jaar kan je met de hulp van jobstudenten flexibel inspelen op piekmomenten. Maar wie mag er werken als jobstudent en hoeveel moet hij of zij verdienen?

Lees meer

Hoeveel kost* het jou en wat houdt je medewerker over?

  Flexi-job Extra Student
Totale uurkost € 12,85 € 15,7946 € 12,8843
Brutoloon € 10,28 € 13,4886 € 11,2207
Nettoloon € 10,28 € 8,2067 € 11,8895
* Dit scenario gaat uit van cijfers gebaseerd op het tweede kwartaal van 2020 en van de situatie voor een kelner in een klassiek restaurant met 0 jaar anciënniteit. In overleg met je werknemer kan je altijd een hoger loon toekennen. In de totale uurloonkost is de RSZ-bijdrage voor werkgevers inbegrepen, het nettoloon is het bedrag na aftrek van de bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdrage voor werknemers. Sectorspecifieke voordelen of bijkomende kosten zoals verzekerings- of administratieve kosten lieten we buiten beschouwing.

Bestel nu onze gratis horeca-sectorgids, boordevol concrete antwoorden op ondernemersvragen!

Bestellen

Horecanieuws