Update - Coronavirus: wij beantwoorden jouw meest gestelde vragen

Veel landen worden intussen getroffen door het coronavirus. Ook in België neemt het aantal slachtoffers van de epidemie toe. Ondertussen heeft de regering enkele belangrijke maatregelen uitgewerkt. Welke rol speel jij daarin als werkgever of als zelfstandig ondernemer?

9 minuten leestijd Personeelsbeleid 20 april 2020

Welke steunmaatregelen gelden voor jou als werkgever?

Terwijl sommige ondernemingen zoals kledingwinkels verplicht moeten sluiten, kunnen andere bedrijven zoals bouwondernemingen gewoon openblijven. Afhankelijk van de situatie waar je je als werkgever in bevindt, kan je een beroep doen op verschillende steunmaatregelen om de sluiting of het gebrek aan werk op te vangen.

Ik moet mijn onderneming verplicht sluiten

Moet jij je zaak verplicht sluiten? Dan komen je werknemers automatisch in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt voortaan voor alle werkgevers die worden getroffen door de coronacrisis. Alle aanvragen die al werden gedaan, worden ook automatisch aanvaard voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Bezorg ons zo snel mogelijk - via je gebruikelijke kanaal - de prestaties van je medewerkers tijdens de maand maart, en wij doen de rest. Als je nog vragen hebt, contacteer dan je vertrouwde klantenadviseur bij Liantis.

Als je moet sluiten, heb je in Vlaanderen bovendien recht op de hinderpremie, die op 18 maart 2020 werd uitgebreid naar alle ondernemingen die moeten sluiten door de nieuwe maatregelen. Dat is 4.000 euro voor de eerste drie weken, daarna 160 euro per dag. In Wallonië wordt een premie van 5.000 euro voorzien voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Voor meer info over de Waalse maatregelen kan je hier terecht. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een premie van 4.000 euro voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Meer info daarover vind je hier.

Mijn onderneming kan openblijven, maar ik ondervind wel hinder 

Als je als onderneming diensten verleent die momenteel door de overheid als niet-essentieel zijn benoemd – zoals pakweg een bouwbedrijf of een studiebureau – kan je openblijven als je volgende voorwaarden respecteert:

  1. Je voorziet telewerk voor alle functies waar dat mogelijk is. 

  2. Je kan garanderen dat de werknemers die fysiek aanwezig moeten zijn op het werk, minstens 1,5 meter afstand kunnen houden.  
  3. Je blijft de geldende hygiënemaatregelen respecteren. 

Kan je deze drie voorwaarden niet respecteren? Dan ben je verplicht om te sluiten. Je werknemers komen dan in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt voortaan voor alle werkgevers die worden getroffen door de coronacrisis. Alle aanvragen die al werden gedaan, worden ook automatisch aanvaard voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Bezorg ons zo snel mogelijk - via je gebruikelijke kanaal - de prestaties van je medewerkers tijdens de maand maart, en wij doen de rest. Als je nog vragen hebt, contacteer dan je vertrouwde klantenadviseur bij Liantis. In het geval dat je beslist om zelf te stoppen, heb je geen recht op een hinderpremie.

Kan je toch openblijven, maar kan je een aantal werknemers niet meer inzetten door een terugval in productie, klanten ...? Ook dan komen zij in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Kan je garanderen dat je de geldende maatregelen kan respecteren maar twijfel je of je werknemer nog mag werken? Gebruik dan onderstaande tabel.

niet-zorg

Mijn onderneming levert essentiële dienstverlening en ik moet openblijven

Als je personeel tewerkstelt in een onderneming die voor de overheid onder de essentiële dienstverlening valt (zorgsector, voedingswinkels, tankstations, apotheken, banken …), kan je openblijven. Natuurlijk moet je wel een aantal belangrijke maatregelen nemen om je personeel te beschermen 

  1. Je voorziet telewerk voor alle functies waar dat mogelijk is. 

  2. Je kan garanderen dat die werknemers die fysiek aanwezig moeten zijn op het werk, minstens 1,5 meter afstand kunnen houden.  
  3. Je blijft de geldende hygiëne maatregelen respecteren. 

We beseffen dat jullie momenteel door een zware periode gaan en dat de druk zeer hoog ligt. Vanuit Liantis willen we jullie dan ook bedanken voor jullie niet aflatende inzet voor onze samenleving. 

! Voor de zorgsector: twijfel je of je zorgverlener aan de slag kan blijven? Gebruik dan onderstaand schema.

zorg

Welke steunmaatregelen gelden voor jou als zelfstandige zonder personeel?  

Terwijl sommige ondernemingen verplicht moeten sluiten, kunnen andere bedrijven bijvoorbeeld in de bouwsector gewoon openblijven. Afhankelijk van de situatie waar je je als zelfstandige zonder personeel in bevindt, kan je een beroep doen op verschillende steunmaatregelen om de sluiting of het gebrek aan werk op te vangen. 

Ik moet mijn zaak sluiten en heb geen personeel in dienst

Ga in dat geval na of je je sociale bijdragen kan verlagen. Dat kan je makkelijk zelf regelen via My Liantis

Raak je in de financiële problemen? Dan kan je een betalingsuitstel vragen voor welbepaalde sociale bijdragen. Ook kan je een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen). 

Wanneer je je zaak verplicht volledig of gedeeltelijk moet sluiten, kan je de uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen aanvragen. 

De Vlaamse overheid voorziet ten slotte ook een eenmalige hinderpremie. Je kan die combineren met het overbruggingsrecht. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben onder bepaalde voorwaarden recht op deze premie. In Wallonië wordt een premie van 5.000 euro voorzien voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Voor meer info over de Waalse maatregelen kan je hier terecht. Ook het Brussel Hoofdstedelijk Gewest voorziet een premie van 4.000 euro voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Meer info daarover vind je hier.

Mijn zaak mag openblijven en ik heb geen personeel in dienst

De belangrijkste tip is om in dat geval zoveel mogelijk van thuis uit te werken. Vermijd daarbij fysiek contact met klanten. Is dat toch niet mogelijk? Probeer dan zeker 1,5 meter afstand te houden. Als je dat niet kan garanderen, dan moet je alsnog je activiteiten stopzetten. 

Heb je door al deze maatregelen minder inkomsten? Ga dan zeker na of je je sociale bijdragen kan verlagen. Dat kan je makkelijk zelf regelen via My Liantis.  

Raak je in de financiële problemen doordat je minder werk hebt? Dan kan je een betalingsuitstel vragen voor welbepaalde sociale bijdragen. Ook kan je een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen). 

Beslis je zelf om tijdelijk te stoppen omdat er te weinig werk voor handen is? Dan kan je de uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen aanvragen. Hou er wel rekening mee dat je er pas recht op hebt nadat je minstens zeven dagen je activiteiten onderbroken hebt. In het geval dat je beslist om zelf te stoppen, heb je geen recht op een hinderpremie. 

We beseffen dat jullie momenteel door een zware periode gaan en dat de druk zeer hoog ligt. Vanuit Liantis willen we jullie dan ook bedanken voor jullie niet aflatende inzet voor onze samenleving. 

Andere vragen

Welke bedrijven en winkels moeten sluiten?

Niet-essentiële winkels, kapperszaken en handelszaken blijven gesloten tot en met 5 april 2020, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. De toegang tot supermarkten wordt gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten: één persoon per tien vierkante meter, en een maximale aanwezigheid van dertig minuten.

Horecazaken blijven gesloten tot en met 5 april 2020 en moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten. Nachtwinkels mogen tot 22u open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.

Check voor een volledig overzicht de site van UNIZO.

Kan ik als zelfstandige een beroep doen op mijn verzekering gewaarborgd inkomen?

Heb je een verzekering gewaarborgd loon afgesloten en ben je arbeidsongeschikt door de medische gevolgen van een coronabesmetting, dan heb je recht op gewaarborgd inkomen conform de voorziene dekkingsvoorwaarden van je verzekering. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt in principe niet uitgesloten.

Wie preventief in quarantaine wordt geplaatst – dus zonder ziek te zijn - kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is namelijk verzekerd.

Word je gehospitaliseerd als gevolg van een coronavirusinfectie, dan komt jouw hospitalisatieverzekering tussen in de medische kosten voor de opname.

Als zelfstandig ondernemer ben ik zelf ziek. Wat gebeurt er?

Als je ziek wordt door het coronavirus en je blijft minstens acht dagen arbeidsongeschikt, heb je vanaf de eerste dag recht op een ziekte-uitkering via je ziekenfonds

Je moet onmiddellijk aan je huisarts vragen om het specifiek getuigschrift arbeidsongeschiktheid in te vullen, anders heb je geen recht op uitkeringen. Hij kan dat downloaden van de website van je ziekenfonds.

Stel ik beter een crisisplan op?

Het is sowieso verstandig om een soort crisisplan voorhanden te hebben. Zo houd je makkelijker het hoofd koel als je onderneming rechtstreeks wordt geraakt door een pandemie zoals het coronavirus. Een Business Continuity Plan of BCP is daarvoor een handige tool. Het lijst alle belangrijke zaken op waarmee je rekening kan houden. Bekijk hier onze checklist.

Hoe kan ik mezelf en mijn werknemers het best informeren?

Informeer jezelf via www.info-coronavirus.be (algemene stand van zaken), www.rva.be (tijdelijke werkloosheid), www.werk.belgie.be (werkgevers), www.rsvz.be (zelfstandige ondernemers), economie.fgov.be (ondernemingen) en www.sciensano.be (zorgsector). Op die websites brengt de overheid je een objectieve, up-to-date stand van zaken.  

De regeringen van ons land hebben ondertussen allerlei steunmaatregelen uitgewerkt. Sommige ervan verschillen van sector tot sector. Hou daarom de website van je sectororganisatie goed in het oog.

Wat kan ik doen om mijn werknemers te beschermen tegen het virus?

Telewerk is momenteel verplicht in alle ondernemingen die niet behoren tot de essentiële diensten, ongeacht hun grootte én voor alle medewerkers voor wie het mogelijk is. Dat zonder uitzondering. Wanneer thuiswerk niet mogelijk is, moeten bedrijven de regels van social distancing respecteren. Er moet een sociale afstand van 1,5 meter worden gegarandeerd tussen medewerkers. Die regel geldt ook voor de organisatie van het vervoer door de werkgever. Indien de maatregelen niet worden gevolgd, moet het bedrijf sluiten.

Uiteraard blijven ook goede hygiënemaatregelen van toepassing: frequent handen wassen, niezen op je bovenarm en niet in je handen, papieren zakdoeken onmiddellijk in de vuilbak werpen na gebruik, direct contact vermijden met mensen die hoesten of niezen …

Moet ik mondmaskers en alcoholgel voorzien?

Momenteel kunnen leveranciers de vraag naar mondmaskers en alcoholgel niet meer bijhouden. Toch zijn dat geen wondermiddelen. Het is waar dat een mondmasker met een P2- of P3-filter bescherming biedt tegen het virus, maar dan enkel als je het masker correct draagt en gebruikt. En dat is niet zo eenvoudig voor mensen die daar niet mee vertrouwd zijn. Mondmaskers blijven daarom het best gereserveerd voor gebruik in zorginstellingen, waar de nood het hoogst is.

Wat met ouders die voor hun kinderen willen zorgen?

De regering vraagt de scholen om alle lessen op te schorten tot en met 3 april 2020. Crèches blijven wel open. Schoolgaande kinderen blijven het best thuis, maar mogen niet door de grootouders worden opgevangen.

Concreet betekent het dat je straks heel wat vragen van ouders zal krijgen. Velen zullen thuis willen blijven om voor hun kinderen te zorgen. Als werkgever tref je hier het best een regeling. Misschien kan je werknemer (onbetaald) verlof aanvragen of inhaalrust opnemen?

Wel is het zo dat elke school noodopvang voorziet voor kinderen van wie de ouders door omstandigheden moeten blijven werken. Denk bijvoorbeeld aan zorgverleners.

Reizen naar het buitenland: geen enkele niet-essentiële reis is toegestaan

Je consulteert hiervoor het best het reisadvies van Buitenlandse Zaken.

Op de website van de FOD Economie tref je bijkomende praktische informatie aan over wat er gebeurt als je zelf beslist om te annuleren of als je reis wordt geannuleerd door de reisorganisator.

Werknemers die terugkeren van een (zakelijke) reis opvolgen

Techniekers, handelsreizigers of andere werknemers die terugkeren van een (zakelijke) reis moeten hun gezondheidstoestand goed opvolgen. Zodra zij last krijgen van symptomen als koorts, kortademigheid en/of infectie van de luchtwegen, nemen ze telefonisch contact op met de huisarts. Op de website van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) staat trouwens een zelftest waarmee je jezelf kan screenen op het coronavirus.

Stuur de werknemer in kwestie nooit naar de spoedafdeling van het ziekenhuis of naar het kabinet van de huisarts. Dat om de kans op verdere verspreiding van het virus te vermijden. De huisarts zal dan verdere stappen zetten volgens een vaste noodprocedure opgezet door de overheid. Indien blijkt dat je werknemer inderdaad het coronavirus heeft, zal hij in quarantaine worden geplaatst en krijgt hij voor minstens zeven dagen een werkverbod opgelegd.

Je werknemer is in quarantaine geplaatst in een risicogebied

Als je werknemer vast zit op zijn bestemming, of na terugkeer onmiddellijk in quarantaine wordt geplaatst, dan kan je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen.

Op de website van de FOD Economie tref je bijkomende praktische informatie voor wie is gestrand in het buitenland.

Heb je nog een specifieke vraag? Onze experts helpen je graag verder!

Stel hier jouw vraag over het coronavirus

Relevante artikels

Lees zeker ook ...