My Liantis

Welzijn op het werk 21 november 2018

Hervorming medisch toezicht op til

Belangrijk nieuws voor alle werkgevers die te maken hebben met het medisch gezondheidstoezicht. Het medisch toezicht dat verplicht is voor alle werknemers met een risicofunctie, zal na publicatie van een nieuw KB enkele belangrijke wijzigingen ondergaan.

Periodiek medisch onderzoek

Het jaarlijks medisch onderzoek bij de arbeidsarts wordt in veel gevallen vervangen door een tweejaarlijks onderzoek. In het tussenliggende jaar zullen de betrokken werknemers langskomen bij de verpleegkundige voor de nodige medische tests en het invullen van een vragenlijst. Ook voor werknemers die nu zesmaandelijks of driejaarlijks een onderzoek krijgen, komt er vaak een nieuwe, aangepaste regeling.

Meer duiding voor klanten Liantis

Ben je aangesloten bij Liantis preventie en welzijn? En heb je op vandaag te maken hebben met medisch toezicht? Dan zal je hierover binnenkort een communicatie op maat ontvangen.