Hervorming medisch toezicht bekrachtigd in KB

Op 11 juni 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een KB dat de hervorming van het medisch toezicht bekrachtigt. Hiermee wijzigt de regeling rond de periodieke medische onderzoeken voor werknemers met veiligheids- of risicofunctie.

2 minuten leestijd Welzijn op het werk 24 juni 2019

Hervorming medische onderzoeken

De overheid schroeft de frequentie van de verplichte medische onderzoeken uitgevoerd door de arbeidsarts in veel gevallen terug. Werknemers moeten bijvoorbeeld slechts tweejaarlijks in plaats van elk jaar bij de arbeidsarts langskomen. Hierop bestaan uitzonderingen.

Betekent dit een reductie van het gezondheidstoezicht?

Neen. Tegenover het verminderde aantal periodieke medische onderzoeken, staat immers de invoering van een nieuw type gezondheidstoezicht, de zogenaamde ‘tussenliggende aanvullende medische handelingen’. Hierbij nodigt de arbeidsgeneeskundige dienst de betrokken werknemers periodiek uit voor specifieke vragenlijsten en risicogebonden tests.

Hoe zal het gezondheidstoezicht er straks uitzien?

Heel wat werknemers zullen het ene jaar langsgaan bij de arbeidsarts voor een onderzoek en het andere jaar bij een bedrijfsverpleegkundige voor specifieke vragenlijsten en testen in het kader van risico's gelieerd aan hun jobinhoud en werkomstandigheden. Hierop bestaan heel wat uitzonderingen in functie van de specifieke beroepsrisico’s waaraan een werknemer blootgesteld is.

Vanwaar deze hervorming?

De wetgever wenst de arbeidsartsen zo efficiënt mogelijk in te schakelen. Dankzij het verminderde aantal onderzoeken, kunnen ze straks meer tijd vrijmaken voor werknemers die hun hulp extra kunnen gebruiken.

Wat moet je als werkgever doen?

Niets. Voor klanten van Liantis blijft de klantenadviseur de noodzakelijke onderzoeken voor werknemers inplannen.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...