My Liantis
Belangrijk: deze steunmaatregelen zijn nog maar net aangekondigd door de overheid. We verwachten nog verdere verduidelijkingen vanuit de overheid. We vullen deze pagina aan zodra we over bijkomende informatie beschikken.

Steunmaatregelen 12 februari 2021

Kernkabinet beslist: nieuwe en verlengde steunmaatregelen voor zelfstandige ondernemers

Op vrijdag 12 februari 2021 besliste het kernkabinet om een uitgebreid pakket steunmaatregelen te verlengen tot eind juni 2021. Daarnaast kondigde het een hele reeks bijkomende steunmaatregelen aan. Ontdek hieronder wat de impact is op jou als zelfstandig ondernemer en op welke steunmaatregelen je een beroep kan doen.

Extra ondersteuning

De federale regering zat op vrijdag 12 februari 2021 samen om te bekijken hoe ze ondernemers en werkgevers verder kunnen ondersteunen nu blijkt dat de coronacrisis blijft aanslepen. “De regering heeft zich altijd als doel gesteld om de gezonde bedrijven te redden, de middenklasse te vrijwaren en de meest kwetsbaren boven water te houden. Daarom verlengen we het bestaande steunpakket alvast tot juni en zorgen we op een aantal vlakken ook voor bijkomende steun. We laten niemand los”, kondigde eerste minister Alexander De Croo nadien aan op een persconferentie.

De overheid kondigde de verlenging van de bestaande én de nieuwe steunmaatregelen af voor zowel zelfstandige ondernemers zonder personeel als voor werkgevers én hun werknemers .

Nieuwe steunmaatregelen voor zelfstandige ondernemers

  • Voor de horeca: vrijstelling van de FAVV-bijdrage voor 2021.
    Elke vennootschap of natuurlijke persoon die onder de controlebevoegdheid van het federaal voedselagentschap FAVV valt, moet een jaarlijkse heffing betalen. De horeca wordt in 2021 vrijgesteld van die heffing.
  • Extra uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage.

Verlenging bestaande steunmaatregelen voor zelfstandige ondernemers tot eind juni 2021

  • Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de verplicht gesloten sectoren en voor wie daarvan afhankelijk is.
  • Het enkel crisis-overbruggingsrecht voor wie wel nog kan werken maar wordt geconfronteerd met een omzetdaling van minstens 40%, en voor wie in quarantaine moet of niet kan werken omdat een kind niet naar school kan.
  • De aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen met een uitkering aan het tarief als samenwonende, tot het niveau van het overbruggingsrecht.
  • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht: een betere toegankelijkheid voor starters en het behoud van de pensioenrechten.

Zodra er meer details bekend zijn over de nieuwe en de verlengde steunmaatregelen brengen we je op de hoogte.