Mantelzorg en zelfstandige: wie heeft recht op een vergoeding?

Als zelfstandige kan je kiezen voor het statuut van mantelzorger als iemand die je dierbaar is, zorgen nodig heeft. Ontdek wanneer je recht hebt op een uitkering en op een eventuele vrijstelling van sociale bijdragen.

Wat is mantelzorg?

Wordt een gezins- of familielid ernstig ziek? Heeft iemand in je onmiddellijke omgeving palliatieve zorgen nodig en wil je graag je beroepsactiviteiten tijdelijk onderbreken of terugschroeven om hem of haar bij te staan? Of wil je graag de tijd nemen om te zorgen voor jouw zoon of dochter met een beperking? Dat kan, dankzij het statuut van mantelzorger.

Mantelzorg en zelfstandige

Wat zijn je rechten als mantelzorger?

Als mantelzorger heb je recht op een uitkering. De uitkering als mantelzorger bedraagt 1.574,68  euro per maand. Als je jouw activiteit niet volledig onderbreekt, maar wel met minstens 50% vermindert , heb je recht op de helft van dit bedrag. Per aanvraag heb je recht op maximum 6 maanden uitkering. Over je hele loopbaan kan je maximum 12 maanden uitkering ontvangen.

Je zal geen uitkering kunnen ontvangen als je als werknemer al een uitkering ontvangt van de RVA in het kader van loopbaanonderbreking/tijdskrediet voor het verlenen van zorg.

Zodra je minstens drie opeenvolgende maanden een volledige uitkering als mantelzorger hebt ontvangen, word je vrijgesteld van sociale bijdragen. Dit geldt enkel bij een volledige onderbreking van je zelfstandige activiteit. De vrijstelling wordt toegepast voor het kwartaal waarin je je derde uitkering ontvangt. Ontvang je zes maanden lang een uitkering, dan wordt ook het kwartaal waarin je de zesde maand uitkering krijgt, vrijgesteld. Hoewel je geen bijdrage verschuldigd bent, behoud je toch al je rechten voor deze kwartalen.

Hoe lang kan je een uitkering mantelzorg krijgen?

Je kan je activiteit 1 tot 6 maanden per aanvraag onderbreken. Op een volledige loopbaan heb je recht op maximaal twaalf maanden uitkering en vier kwartalen vrijstelling van sociale bijdragen.

De voorwaarden van mantelzorg

Om als mantelzorger te worden erkend, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 1. Je onderbreekt of vermindert je zelfstandige activiteit tijdelijk om zorgen te geven. Je kan je activiteit volledig onderbreken, maar je kan er ook voor kiezen om je activiteit te verminderen met minstens de helft. Let op, je moet minstens één volledige maand onderbreken of verminderen om recht te hebben op de bescherming als mantelzorger.
 2. Je verleent zorgen aan een ernstig ziek persoon of geeft palliatieve zorgen. De persoon aan wie je deze zorgen geeft, is:

  - je echtgenoot of partner met wie je wettelijk samenwoont;

  - een familielid tot de tweede graad;

  - iemand met wie je feitelijk samenwoont;

  - ook als je zorgt voor je kind met een handicap, kom je in aanmerking (voor zover je kind jonger is dan 25 jaar).
 3. Je bent zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maxi-statuut tijdens de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin je je activiteit onderbreekt of vermindert én in alle kwartalen van de onderbreking. Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking als hun wettelijke voorlopige bijdrage minstens gelijk is aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.
 4. Je bent in regel met de sociale bijdragen van de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin je je activiteit onderbreekt.

Hoe vraag je een mantelzorgvergoeding aan?

Stuur een mailtje naar mantelzorg@liantis.be en wij bezorgen je het aanvraagformulier. Stuur het ten laatste een maand na het begin van je onderbreking ingevuld en aangetekend terug. Je kan er ook voor kiezen om het formulier binnen te brengen in één van onze kantoren.

Als je halftijds mantelzorg verleent, moet je ook een ingevulde verklaring op eer bijvoegen.

Zorg je voor een ernstig ziek persoon of verstrek je palliatieve zorgen? In dat geval hebben we ook een medisch attest van de behandelend geneesheer nodig.

Voorbeeld

Marleen werkt mee in de slagerij van haar man. Haar moeder is ernstig ziek en heeft palliatieve zorgen nodig. Daarom beslist Marleen haar tijdens die laatste maanden bij te staan. Ze bezorgt Liantis het ingevulde aanvraagformulier en het attest van de behandelende geneesheer van haar moeder. Omdat Marleen haar activiteit als zelfstandige volledig onderbreekt en tijdelijk niet meer actief is in de slagerij, ontvangt ze een maandelijkse uitkering van 1.574,68 euro.

Wil je meer weten over het sociaal statuut van mantelzorger? Lees er alles over in onze gratis Startersgids! 

Download hier