My Liantis

Pensioen en zelfstandige activiteit

Wist je dat je als gepensioneerde nog actief kan blijven als zelfstandige? Je pensioen is perfect te combineren met de (verdere) uitoefening van een zelfstandige activiteit. In sommige gevallen moet je je inkomsten wel beperken.

Moet je sociale bijdragen betalen als actieve gepensioneerde?

Meestal betaal je 14,70% van je netto belastbaar beroepsinkomen aan sociale bijdragen. Bij bepaalde pensioenen betaal je toch een hoger percentage. Is je inkomen uit je zelfstandige activiteit beperkt en verdien je niet meer dan 3.630,81 euro (netto belastbaar jaarinkomen), dan betaal je als gepensioneerd zelfstandige geen sociale bijdragen. 

Welke sociale rechten bouw je op?

Als je een pensioen ontvangt, bouw je geen sociale rechten meer op, ook al betaal je nog sociale bijdragen. Heb je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, maar neem je je pensioen nog niet op? Dan bouw je sociale rechten op als je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige minstens 16.409,20 euro bedraagt.

Wanneer moet je je inkomen beperken?

Wanneer je een pensioen ontvangt en tegelijk een zelfstandige activiteit uitoefent, moet je in bepaalde gevallen je inkomsten beperken.

Onbeperkt bijverdienen

Wie 65 jaar is, mag onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt. Ook wie jonger dan 65 jaar is, kan onbeperkt bijverdienen op voorwaarde dat hij een loopbaan van minstens 45 jaar kan aantonen.

gepensioneerd zelfstandige
Voorbeeld Stephane werkte als osteopaat voor een voetbalvereniging en gaat op 65-jarige leeftijd met pensioen. Na zijn pensioen wil hij die activiteit zelfstandig voortzetten. Hij kan onbeperkt bijverdienen als zelfstandig osteopaat.

Inkomsten beperken

Gepensioneerden die jonger zijn dan 65 jaar en geen loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen, moeten de inkomsten uit hun zelfstandige activiteit beperken. Wie enkel een overlevingspensioen geniet, moet ook zijn inkomsten beperken, ongeacht zijn leeftijd. 

Ontvang je een gezinspensioen? Dan moet je huwelijkspartner zijn of haar inkomsten ook beperken. Kom de grensbedragen voor je partner te weten.

Voorbeeld Als Stephane een jaar eerder met pensioen was gegaan, dan had hij niet onmiddellijk van een onbeperkt inkomen kunnen genieten omdat hij nog geen 65 jaar was en bovendien ook geen loopbaan had van 45 jaar. In dat scenario had hij de inkomensgrenzen (zie hieronder) moeten respecteren.

Tot 1 januari van het jaar van de 65ste verjaardag

  Enkel rustpensioen of rust- en overlevingspensioen Enkel overlevingspensioen
  Loopbaan < 45 jaar Loopbaan ≥ 45 jaar  
Zonder kinderen ten laste € 7.389* Geen beperking € 17.204* 
Met één kind ten laste € 11.083*  Geen beperking

€ 25.806* 

      + verhoging van € 4.301*
per extra kind ten laste

*netto belastbaar jaarinkomen

Vanaf 1 januari van het jaar van de 65ste verjaardag

  Enkel  overlevingspensioen of enkel echtscheidingspensioen (Ook) rustpensioen
Zonder kinderen ten laste € 21.342* Geen beperking
Met een of meerdere kinderen ten laste € 25.960* Geen beperking

*netto belastbaar jaarinkomen

Wat als je de inkomensgrens overschrijdt?

Als je inkomen de grens gedurende een bepaald jaar overschrijdt, wordt het pensioen van dat jaar verminderd met het percentage van de overschrijding.

Voorbeeld Als je bedrijfsinkomsten het toegelaten grensbedrag met 34% overschrijden, wordt je pensioen van dat jaar met 34% verminderd.

Uitzonderingen

Buitenlands pensioen

Als je een buitenlands pensioen ontvangt, kan dit tot gevolg hebben dat je voor je zelfstandige activiteit in België kan aansluiten als zelfstandige in bijberoep of als gepensioneerde. Neem contact op met Liantis voor advies op maat.

Zelfstandige activiteit tijdens brugpensioen

Een brugpensioen is eigenlijk een werkloosheidsuitkering betaald via je vakbond of de hulpkas, aangevuld met een bijdrage van je werkgever. Deze uitkering kan je in de regel niet cumuleren met de uitoefening van een zelfstandige activiteit tenzij de RVA hier toestemming voor geeft, wat op zich slechts zeer uitzonderlijk gebeurt. Je zal niet kunnen aansluiten als gepensioneerde, maar wel als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep.

Pensioen en onbezoldigd mandaat

Ben je onbezoldigd bestuurder van een vennootschap en oefen je verder geen operationele of commerciële activiteiten uit, dan hoef je als gepensioneerde doorgaans niet langer aangesloten te blijven. Is je bestuurdersmandaat onbezoldigd, maar ben je de enige zaakvoerder van een vennootschap? Dan moet je in de meeste gevallen wel aangesloten blijven.

Vul onze gratis Starters GPS in en ontvang een gepersonaliseerd stappenplan voor een snelle en correcte opstart.

Naar de Starters GPS